Avdelingsdirektør Prosjekt og avhending

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdelingsdirektør prosjekt og avhending har et særskilt ansvar for styring og utvikling av forsvarssektorens investerings- og avhendingsportefølje. Porteføljen omfatter alle forsvarets eiendommer og installasjoner over hele Norge. Avdelingsdirektør leder en stor enhet med svært mange medarbeidere og et bredt spekter av ansvarsområder. 

Avdelingsdirektør prosjekt og avhending skal sørge for effektive prosesser gjennom digitalisering, standardisering og god prosess- og markedsforståelse. Det forutsettes god innsikt i bruk av ulike entreprisemodeller. Avdelingsdirektør prosjekt og avhending skal sørge for nødvendig fremdrift, resultat og samfunnsforståelse i avhendingsoppdrag, flere av dem av stor samfunnsmessig betydning. Som del av toppledergruppen har avdelingsdirektør for prosjekt og avhending et kollektivt ansvar for Forsvarsbyggs samlede leveranser og resultater. Stillingen er strategisk og samfunnskritisk.

Arbeidsoppgaver

 • Sette mål for utvikling og styring av forsvarssektorens investerings- og avhendingsportefølje
 • Ledelse og styring av ressursene i Forsvarsbyggs prosjekter
 • Sørge for god styring og kontroll med anskaffelser og innkjøp gjennom tett oppfølging av leverandører
 • Sørge for gode og effektive plan- og produksjonsprosesser
 • Sørge for god styring og kontroll i prosjektene og tett oppfølging av leverandører
 • Videreutvikle Forsvarsbyggs prosjekter gjennom hele livssyklusen inkludert planlegging, alternativvurderinger og prosjektering, prosjektledelse og prosjektgjennomføring og avslutning

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Solid forståelse for strategisk styring av store prosjekter
 • God markedsforståelse av eiendomsmarkedet og leverandørmarkedet.
 • Kunnskap om planprosesser
 • Erfaren bruker av teknologi som verktøy for effektivisering av prosesser
 • Relevant ledererfaring, gjerne fra offentlig sektor
 • Fordel med kjennskap til forsvarssektoren
 • God økonomi- og forretningsforståelse
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Strengt Hemmelig/Cosmic Top Ssecret

Personlige egenskaper

 • Motiverende lederstil med stor gjennomføringsevne
 • Analytisk og konsekvenstenkende
 • Løsningsorientert med sterkt kvalitets- og kostnadsfokus
 • Gode strategiske evner

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsdirektør (kode1060) fra kr. 1 114 600 til kr. 1 290 000 (ltr 93-101). Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Kontorlokaler sentralt i Oslo
 • Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktpersoner

Per Gauslaa
Partner Assessit AS
Telefonnummer: 977 75 649
Thorbjørn Thoresen
Direktør Forsvarsbygg
Telefonnummer: 916 15 134
Trine Bjertnes Tangen
Partner Assessit AS
Telefonnummer: 905 53 525

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger