Avdelingsdirektør Norsk vegmuseum

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Divisjon Transport og samfunn har ansvar for de oppgaver Statens vegvesen utfører for hele vegtransportsystemet, uavhengig av vegeier. Det omfatter alt fra utredningsarbeid for Nasjonal transportplan, overordnet planlegging, transportanalyser, konseptvalgutredninger, trafikksikkerhet, klima og miljø, byvekstavtaler, og forvaltning innenfor flere områder. Divisjonen har også nasjonale oppgaver som Norsk vegmuseum, Nasjonale turistveger, Nasjonal vegdatabank (NVDB) og vegtrafikksentralene.

Norsk vegmuseum på Fåberg er et av Norges største teknisk-industrielle museer. I tillegg til vegmuseet, som har en stor innendørs utstilling om veghistorien vår, består anlegget av Norsk fjellsprengningsmuseum med en 240 meter lang tunnel med spennende fjellsprengningshistorie, og Norsk kjøretøyhistorisk museum som viser 2000kvm med kjøretøyer fra tidlig 1900-tall og frem til våre dager. Vi har også et stort friluftsmuseum med maskiner og bygninger. Anlegget er nærmeste nabo til Hunderfossen Familiepark og har gratis inngang. Museet eies og drives av Statens vegvesen og har et nasjonalt ansvar for norsk veghistorie.

Hva skal du jobbe med?

Ved Norsk Vegmuseum er det nå ledig stilling som avdelingsdirektør. Direktøren deltar i ledergruppen i divisjon Transport og samfunn, og skal ellers bidra til god samhandling mot andre enheter internt og eksternt.

Som avdelingsdirektør vil du blant annet ha ansvar for:

  • Overordnet ledelse, økonomistyring, HMS, utvikling og strategiansvar
  • Lede museet i henhold til internasjonale konvensjoner og nasjonale føringer, og i tråd med etatens til enhver tid gjeldende policy.
  • Være museets ambassadør lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Overordna ansvar for kulturminnevern og museumsvirksomheten
  • Museets faglige profil, utvikling, nettverksbygging og samarbeidsavtaler

Ved museet er det for tiden 29 medarbeidere, og kontorsted for stillingen er ved Norsk vegmuseums lokaler på Fåberg.

Hvem er du?

Det er et krav at du har masterutdanning fra aktuelle fagområder (f.eks. ledelse, musealt eller økonomi/adm.). For kandidater med omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 

Vi søker en engasjert leder med solid ledererfaring, fortrinnsvis fra offentlig sektor eller relatert virksomhet. Du er analytisk, har et strategisk perspektiv, har stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsegenskaper. Som leder er du er en pådriver som engasjerer og motiverer medarbeidere, og er resultatorientert med stor gjennomføringsevne. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også disse godene:

  • lederintroduksjonsprogram og lederutvikling
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Ønsker du mer informasjon om stillingen? Kontakt avdelingsdirektør Grethe Vikane på telefon +47 976 76 968, eller divisjonsdirektør Per Morten Lund på telefon +47 952 76 397.

Kontaktpersoner

Grethe Vikane
Avdelingsdirektør
Per Morten Lund
Divisjonsdirektør

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger