Avdelingsdirektør - leder av enhet for internasjonale tjenester

Internasjonal faglig virksomhet - Kartverket

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kartverket har en betydelig internasjonal faglig virksomhet og deltar i gjennomføringen av bistandsprosjekter finansiert av den norske stat. Norge har over flere år støttet land, særlig i Sør- og Øst-Europa, med å etablere eiendomsregistre og geografisk informasjon for sosial og økonomisk utvikling. Prosjektene administreres av Kartverkets internasjonale kontor – Internasjonale tjenester. Internasjonale tjenester har også ansvar for å koordinere Kartverkets internasjonale oppgaver generelt og bistår Kartverkets ledelse i internasjonale spørsmål. Internasjonale tjenester har for tiden 5 medarbeidere, men trekker inn fagekspertise fra Kartverkets avdelinger etter behov. 

Avdelingsdirektøren leder Internasjonale tjenester, med ansvar for planlegging, budsjett, regnskap og oppfølging, av enhetens arbeid. Avdelingsdirektøren har videre hovedansvaret for å planlegge og sikre god gjennomføring av prosjekter på Kartverkets fagområder i utlandet og for koordinering av Kartverkets overordnede internasjonale oppgaver, som ikke ligger til en bestemt fagdivisjon. Avdelingsdirektøren bistår ledelsen av Kartverket i internasjonale spørsmål. 

Det er ønskelig at den som tilsettes får god kjennskap til nåværende leders nettverk og kunnskaper om bistandsarbeidet. Vi ønsker derfor at den som tilsettes begynner i Kartverket før nåværende leder fratrer, helst fra januar 2018. Fram til nåværende leder fratrer 30.september 2018, vil den som tilsettes fungere som nestleder i seksjonen. Avdelingsdirektøren rapporterer til assisterende kartverksjef. 

Kontorsted er i utgangspunktet Kartverket på Hønefoss, men plassering ved et av Kartverkets andre kontorer kan vurderes. Stillingen medfører reisevirksomhet, normalt av varighet opp til en uke, og spesielt til land i Sør og Øst-Europa. 

Informasjon om Kartverkets internasjonale oppgaver finnes på http://kartverket.no/Om-Kartverket/Senteret-for-eiendomsrettigheter-og-utvikling/
 

Arbeidsoppgaver

 • Lede enheten for Internasjonale tjenester; årsplanlegging, budsjett, regnskap og personaloppfølging
 • Hovedansvar for utarbeidelse av prosjektforslag og søknader om finansiering
 • Bidra og sikre kvalitet i utlysing av anbud og inngåelse av kontrakter med leverandører til prosjektene
 • Overordnet ansvar for oppfølging av prosjekter
 • Overordnet ansvar for fremdrifts- og sluttrapporter for prosjekter
 • Delta i kompetanseoverføring og bidra til utvikling av metoder og løsninger for Kartverkets fagområder rettet mot fattigdomsbekjempelse og oppfølging av bærekraftsmålene 2030
 • Hovedansvar for å koordinere Kartverkets overordnede og sektorovergripende internasjonale oppgaver
 • Bistå ledelsen for Kartverket i internasjonal spørsmål
 • Stillingen medfører betydelig kontakt med eksterne samarbeidsparter nasjonalt og internasjonalt
 • Arbeidsspråket er i stor grad engelsk

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, helst innenfor eiendomsfag, eller tekniske fag innenfor landmåling, kartlegging og IT
 • Relevant ledererfaring
 • Kunnskap om eiendomsfaglige spørsmål og eiendomsregistrering, helst med kunnskap om tilhørende utfordringer i andre land
 • Kjennskap til landmåling, kartteknikk og IT som er relevant for eiendomsregistrering og kartlegging
 • God kjennskap til prosjektstyring
 • Kunne bruke norsk og engelsk som arbeidsspråk, skriftlig og muntlig
 • Det er ønskelig med erfaring fra relevant prosjektarbeid, helst fra utlandet og hvor arbeidsspråket har vært engelsk

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

 

Personlige egenskaper

 • Søker må kunne arbeide selvstendig, ha gode samarbeidsevner, og kunne uttrykke seg godt muntlig og skriftlig på norsk og engelsk. I tillegg ser vi etter deg som har et strategisk blikk og er flink til å se helheten
 • Søker må ha interesse i å delta aktivt i internasjonal utvikling på Kartverkets fagområder

 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver innenfor en etat med høy faglig kompetanse og et fagområde i stor utvikling
 • Stillingen lønnes som avdelingsdirektør kode 1060 fra kr 750 000 til kr 800 000 per år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for Kartverket å oppnå en balansert arbeidsstyrke hva gjelder alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn

Kartverket er IA-virksomhet

Kontaktpersoner

Knut Arne Gjertsen
Assisterende kartverkssjef
Telefonnummer: 32 11 83 03
Mobile: 922 50 533
Helge Onsrud
Avdelingsdirektør

Hvem er Kartverket?

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet. Vårt hovedkontor ligger på Hønefoss. Vi har i tillegg tolv fylkeskartkontorer, en sjødivisjon i Stavanger, et kundesenter i Ullensvang i Hardanger og et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.