Avdelingsdirektør - leder av enhet for internasjonale tjenester

Internasjonal faglig virksomhet - Kartverket

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kartverket har en betydelig internasjonal faglig virksomhet og deltar i gjennomføringen av bistandsprosjekter finansiert av den norske stat. Norge har over flere år støttet land, særlig i Sør- og Øst-Europa, med å etablere eiendomsregistre og geografisk informasjon for sosial og økonomisk utvikling. Prosjektene administreres av Kartverkets internasjonale kontor – Internasjonale tjenester. Internasjonale tjenester har også ansvar for å koordinere Kartverkets internasjonale oppgaver generelt og bistår Kartverkets ledelse i internasjonale spørsmål. Internasjonale tjenester har for tiden 5 medarbeidere, men trekker inn fagekspertise fra Kartverkets avdelinger etter behov. 

Avdelingsdirektøren leder Internasjonale tjenester, med ansvar for planlegging, budsjett, regnskap og oppfølging, av enhetens arbeid. Avdelingsdirektøren har videre hovedansvaret for å planlegge og sikre god gjennomføring av prosjekter på Kartverkets fagområder i utlandet og for koordinering av Kartverkets overordnede internasjonale oppgaver, som ikke ligger til en bestemt fagdivisjon. Avdelingsdirektøren bistår ledelsen av Kartverket i internasjonale spørsmål. 

Det er ønskelig at den som tilsettes får god kjennskap til nåværende leders nettverk og kunnskaper om bistandsarbeidet. Vi ønsker derfor at den som tilsettes begynner i Kartverket før nåværende leder fratrer, helst fra januar 2018. Fram til nåværende leder fratrer 30.september 2018, vil den som tilsettes fungere som nestleder i seksjonen. Avdelingsdirektøren rapporterer til assisterende kartverksjef. 

Kontorsted er i utgangspunktet Kartverket på Hønefoss, men plassering ved et av Kartverkets andre kontorer kan vurderes. Stillingen medfører reisevirksomhet, normalt av varighet opp til en uke, og spesielt til land i Sør og Øst-Europa. 

Informasjon om Kartverkets internasjonale oppgaver finnes på http://kartverket.no/Om-Kartverket/Senteret-for-eiendomsrettigheter-og-utvikling/
 

Arbeidsoppgaver

 • Lede enheten for Internasjonale tjenester; årsplanlegging, budsjett, regnskap og personaloppfølging
 • Hovedansvar for utarbeidelse av prosjektforslag og søknader om finansiering
 • Bidra og sikre kvalitet i utlysing av anbud og inngåelse av kontrakter med leverandører til prosjektene
 • Overordnet ansvar for oppfølging av prosjekter
 • Overordnet ansvar for fremdrifts- og sluttrapporter for prosjekter
 • Delta i kompetanseoverføring og bidra til utvikling av metoder og løsninger for Kartverkets fagområder rettet mot fattigdomsbekjempelse og oppfølging av bærekraftsmålene 2030
 • Hovedansvar for å koordinere Kartverkets overordnede og sektorovergripende internasjonale oppgaver
 • Bistå ledelsen for Kartverket i internasjonal spørsmål
 • Stillingen medfører betydelig kontakt med eksterne samarbeidsparter nasjonalt og internasjonalt
 • Arbeidsspråket er i stor grad engelsk

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, helst innenfor eiendomsfag, eller tekniske fag innenfor landmåling, kartlegging og IT
 • Relevant ledererfaring
 • Kunnskap om eiendomsfaglige spørsmål og eiendomsregistrering, helst med kunnskap om tilhørende utfordringer i andre land
 • Kjennskap til landmåling, kartteknikk og IT som er relevant for eiendomsregistrering og kartlegging
 • God kjennskap til prosjektstyring
 • Kunne bruke norsk og engelsk som arbeidsspråk, skriftlig og muntlig
 • Det er ønskelig med erfaring fra relevant prosjektarbeid, helst fra utlandet og hvor arbeidsspråket har vært engelsk

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

 

Personlige egenskaper

 • Søker må kunne arbeide selvstendig, ha gode samarbeidsevner, og kunne uttrykke seg godt muntlig og skriftlig på norsk og engelsk. I tillegg ser vi etter deg som har et strategisk blikk og er flink til å se helheten
 • Søker må ha interesse i å delta aktivt i internasjonal utvikling på Kartverkets fagområder

 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver innenfor en etat med høy faglig kompetanse og et fagområde i stor utvikling
 • Stillingen lønnes som avdelingsdirektør kode 1060 fra kr 750 000 til kr 800 000 per år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for Kartverket å oppnå en balansert arbeidsstyrke hva gjelder alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn

Kartverket er IA-virksomhet

Kontaktpersoner

Helge Onsrud
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: (+47) 32 11 85 36
Knut Arne Gjertsen
Assisterende kartverkssjef
Telefonnummer: 32 11 83 03
Mobil: 922 50 533

Hvem er Kartverket?

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.

Vårt hovedkontor ligger på Hønefoss. Vi har i tillegg tolv kartkontorer, en sjødivisjon i Stavanger, et kundesenter i Ullensvang i Hardanger og et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. 

Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Les mer om Kartverket og se flere ledige stillinger