Avdelingsdirektør Kontrakt og marked

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Kontrakt og marked har i dag 12 medarbeidere og sitter fysisk over hele landet. Avdelingsdirektøren har kontorsted ved divisjonskontoret i Tromsø, men annet kontorsted ved et av divisjonens hovedlokasjoner kan vurderes. Noe reisevirksomhet må uansett påregnes.

Avdelingsdirektøren har personal-, budsjett- og resultatansvar for egen avdeling. Du inngår i divisjonens ledergruppe og rapporterer til divisjonsdirektør.

Om stillingen som avdelingsdirektør

Å ta vare på det vi har er noe av det fineste vi kan gjøre for samfunnet og klima! Er du enig i dette, er du kanskje riktig person for oss? Drift og vedlikeholdsdivisjonen i Statens vegvesen ble opprettet 01.01.2020. Divisjonen har ansvar for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger inkludert riksvegferjestrekninger, samt gjennomføre mindre tiltak og utbyggingsprosjekter. Operativt er divisjonen delt inn i fem geografiske drift- og vedlikeholdsområder, fagressursavdeling, laboratorie og grunnboringsavdeling og ferjeavdeling. I 2021 omsatte divisjonens 890 medarbeidere nesten14 milliarder kroner til trafikksikkerhet og fremkommelighet til beste for kunder og samfunnet.  

Divisjonsdirektøren har tre staber for å støtte og sikre god kvalitet og gjennomføringsevne for divisjonen som helhet: Styring, Teknologi og Kontrakt og marked.

Hvem er du?

Du må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 4 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Du må ha ledererfaring og bred samfunnsmessig kunnskap, fortrinnsvis innen divisjonens ansvarsområde i tillegg til erfaring fra å lede omstillings- endrings og utviklingsprosesser. Du må videre ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk. Det kreves også god digital forståelse og erfaring fra strategisk analysearbeid.

Vi legger videre vekt på at:

  • Du er selvstendig, engasjert og trygg i rollen
  • Du jobber strukturert, ser løsninger og har evnen til å ta egne beslutninger.
  • Du finner en god balanse mellom operativt og strategisk arbeid
  • Du har gode samarbeidsevner, er resultatorientert og setter rettidig leveranse høyt
  • Du tar et etisk ansvar for å gjøre jobben din på en god måte
  • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med divisjonsdirektør Bjørn Snorre Laksforsmo på telefon +47 414 12 925.

Kontaktpersoner

Bjørn Snorre Laksforsmo
Divisjonsdirektør
Telefonnummer: +47 414 12 925

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger