Avdelingsdirektør IT utvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Digitaliseringskontoret er totalleverandør av digitale verktøy og tjenester som skal understøtte Husbankens måloppnåelse. Formålet med kontoret er å samle all operativ digital kompetanse ett sted og fortsette satsingen på utvikling og innovative løsninger i tett samarbeid med fagkontorene. Kontoret har ca. 50 faste årsverk fordelt på 4 avdelinger: IT utvikling, IT forvaltning, IT arkitektur og IT prosess.

Avdeling for IT utvikling har 12 medarbeidere som har som hovedoppgave å videreutvikle og modernisere interne fagsystemer for Husbankens tjenester. Dette inkluderer blant annet systemer for selvbetjening, søknad og behandling av grunnlån, bostøtte og startlån. En viktig oppgave vil være å sikre riktig kompetanse internt for både applikasjonsutvikling (frontend/backend), integrasjonsutvikling og dataanalyse. Avdelingen har også fagansvar for brukeropplevelse (UX) på tvers av Husbankens systemportefølje, et område vi ønsker å styrke fremover. I tillegg har avdelingen ansvar for administrasjon av ca. 30 konsulenter som jobber i utviklingsteamene.

Arbeidsoppgaver

 • Være oppdatert på teknologi og trender
 • Sørge for tilstrekkelig faglig kompetanse innenfor utvikling og brukerorientering
 • Administrere rammeavtale og avrop av konsulenter
 • Ansvar for å etablere retningslinjer for brukeropplevelse på tvers av Husbankens systemeiere og løsninger

Kvalifikasjoner

 • Bachelor- eller mastergrad innenfor IT. Bred relevant erfaring kan imidlertid kompensere for manglende formalkompetanse.
 • Minst 10 års relevant arbeidserfaring, gjerne i både ledelse og utvikling
 • Kjennskap til offentlig sektor er en fordel
 • Ledererfaring fra IT-utviklingsmiljøer 
 • Kompetanse på IT-utvikling som fag
 • Kjennskap til smidige metoder
 • Innsikt i teknologitrender 
 • Kunnskap om utvikling av og krav til gode brukeropplevelser
 • Bakgrunn innenfor fagområdene i avdelingen er en fordel

Egenskaper

 • Du er god på skriftlig og muntlig kommunikasjon både mot ledernivå og mot fagside på tvers av fagområder
 • Du har en lederstil som skaper engasjement blant medarbeidere og som er samlende og retningsgivende
 • Du er beslutningsdyktig og leveringsdyktig
 • Du har gode analytiske evner
 • Du er god på samarbeid med andre både innenfor eget og andres fagområder
 • Du tør å ta initiativ og er selvgående
 • Du evner å håndtere høyt arbeidspress og tidsfrister på en god måte

Vi tilbyr

 • En spennende stilling hos en sentral velferds- og boligpolitisk aktør. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø med hyggelige og erfarne kolleger
 • Fast stilling som 1060 Avdelingsdirektør, 850.000 - 950.000 avhengig av kvalifikasjoner. 
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % i innskudd til pensjonskassen fra lønnen. 
 • For stillingen gjelder seks måneders prøvetid før fast ansettelse.
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Drammen
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Kantineordning
 • Godt utstyrt trimrom

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Husbanken ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Det er også et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Husbanken er en IA-bedrift, og det vil bli tilrettelagt for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkeren vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring (jf. Offentleglova §25).

Under ansettelsesprosessen vil det bli foretatt en bakgrunnssjekk av finalekandidaten tilpasset stillingens karakter. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk. Søkere med utenlandsk høyere utdanning bes å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning. Original dokumentasjon fremvises ved intervju.

Hvem er Husbanken?

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. Husbanken har ca. 310 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.