Avdelingsdirektør eiendomsforvaltning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. mai, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

Forsvarsbygg er ett statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi søker nå etter direktør Eiendomsforvaltning. Stillingen rapporterer til direktør Forsvarsbygg og som avdelingsdirektør inngår du i direktør Forsvarsbyggs ledergruppe. Dette innebærer et felles ansvar for Forsvarsbyggs samlede leveranser og resultatoppnåelse. Vi søker derfor etter deg som kan være en god rollemodell og som ved sin kundeorienterte, motiverende og målorienterte lederstil kan bidra til gode resultater både for Forsvarsbygg, forsvarssektoren og samfunnet for øvrig. Forsvarsbygg vektlegger helhetlige leveranser, som krever god samhandling mellom enhetene i virksomheten for å skape synergier. 

Som avdelingsdirektør for Eiendomsforvaltning får du ett særskilt ansvar for effektiv drift og verdibevaring av eiendomsmassen, slik at denne er tilpasset Forsvarets behov og langsiktige utvikling. Stillingen krever en profesjonell tilnærming til rollen som utleier av betydelige arealer både innenfor egen sektor og det sivile marked. Du må ha erfaring fra virksomhetsutvikling og omstilling. 

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no   

Arbeidsoppgaver

 • Sette mål for avdelingens definerte ansvarsområder
 • Lede og styre ressursene innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling som sikrer en effektiv produksjon
 • Levere sterke bidrag til etatens ledergruppe gjennom aktiv involvering
 • Sørge for gode og effektive plan- og produksjonsprosesser
 • Sørge for en god dialog med Forsvaret om EBA-forhold.
 • Utarbeide og implementere sikkerhets- og beredskapsplaner
 • Avhending av eiendom
 • Drive profesjonell utleie av betydelige arealer
 • Videreutvikle festningsverkene og legge til rette for sivil bruk
 • Lede en avdeling med ca 900 ansatte

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå
 • Solid ledererfaring innenfor forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 
 • Erfaring med teknologi som verktøy for effektivisering av prosesser
 • Fordel med ledererfaring fra offentlig sektor
 • Fordel med kjennskap til forsvarssektoren
 • Meget god økonomi- og forretningsforståelse
 • Det kreves sikkerhetsklarering på nivå Strengt Hemmelig/Cosmic Top Secret

Personlige egenskaper

 • Motiverende lederstil med stor gjennomføringsevne
 • God forståelse for samhandling
 • Kommersiell tankegang med forståelse av leverandørmarkedet
 • Løsningsorientert med sterkt kvalitets- og kostnadsfokus
 • Analytisk
 • Nytenkende og resultatfokusert
 • Klart og tydelig strategisk fokus

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsdirektør (kode 1060) fra kr. 1 152 500 (ltr. 94) til kr. 1 307 400 (ltr. 101). Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Kontaktpersoner

Thorbjørn Thoresen
Direktør Forsvarsbygg
Telefonnummer: 91615134
Vår rådgiver Kristian Lennertzen
Partner i Capus AS
Telefonnummer: +47 916 16 073

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger