Avdelingsdirektør Drift og vedlikehold Midt - Molde

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Hvis du ser etter en jobb hvor det skjer mye, hvor du kan bidra til utvikling av samfunnet vi lever og bor i, hvor du får mange og ulike utfordringer og hvor du kan ha en faglig utvikling – ja, da kan dette være akkurat den jobben du er på jakt etter.

Det er økt fokus og bevilgning i forhold til drift, vedlikehold og utbygging av vegnettet i Norge. Statens vegvesen har, for å tydeliggjøre dette fokus, opprettet en egen divisjon for Drift og vedlikehold som har ansvar for drift og vedlikehold av riksvegnettet og mindre utbyggingstiltak.

Divisjon Drift og vedlikehold søker etter leder for Drift og vedlikehold Midt med kontorsted i Molde. Drift og vedlikehold midt omfatter fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag.

Som avdelingsdirektør har du det overordnede ansvaret for drift og vedlikehold av riksvegnettet i disse fylkene samt for gjennomføring av mindre utbyggingstiltak.

Avdelingen har ca. 80 ansatte og er organisert med 3 seksjoner som hver har en seksjonsleder.

Arbeidsoppgaver

Som avdelingsdirektør vil du ha ansvar for daglig ledelse av avdelingen. Ansvaret omfatter avdelingens resultater, økonomi og personaloppfølging. Du vil rapportere til divisjonsdirektøren og være en del av divisjonens ledergruppe.

Stillingen innebærer utstrakt kontakt og samarbeid internt og mot eksterne samarbeidspartnere, samt noe samfunns og mediekontakt. Det er en fordel om du kjenner Statens vegvesen godt.

Kvalifikasjonskrav

Til denne stillingen ser vi etter en resultatorientert leder som har:

 • utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 4 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor fagområdet kan kompensere for manglende utdanning.
 • ledererfaring.
 • bred samfunnsmessig kunnskap
 • erfaring/kompetanse fra og kunnskap om forvaltning, utbygging, drift og vedlikehold
 • kunnskap om entreprisekontrakter
 • gode kommunikasjonsevner
 • førerkort klasse B

Personlige egenskaper og motivasjon for fagfeltet vil bli vektlagt.

Tilsetting er betinget av sikkerhetsklarering eller at dette kan gis.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • lederutviklingsprogram
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette. Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

8Flere opplysninger om stillingen kan fås hos fungerende divisjonsdirektør Stein Johnny Johansen, tlf. 975 43 088, eller e-post: stein.johnny.johansen@vegvesen.no.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger