Avdelingsdirektør Brukertjenester

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. september, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I Statens vegvesen, divisjon Trafikant og kjøretøy, er det ledig stilling som avdelingsdirektør for Brukertjenester.

Som avdelingsdirektør vil du ha ansvaret for hele avdelingens oppgaveportefølje. Dette knytter seg til skranketjenesten på alle landets 72 trafikkstasjoner og intern/ekstern brukerstøtte på telefon, epost og chat knyttet til førerkort og kjøretøyområdet. Dette kreve tett og god dialog med de avdelingene som har fagansvar for forskrifter og regler tilhørende disse områdene. Avdelingen har også ansvar for utstedelse av transportløyver og tilhørende forskrifter.

Arbeidsoppgaver

Du vil ha et selvstendig ansvar for å sikre god ressursutnyttelse og nødvendig kompetanseutvikling av medarbeiderne. Brukertjenester et er viktig ansikt utad for Statens vegvesen, da kontaktflaten mot brukerne er stor. Kontinuerlig overvåking av omfang, tidsbruk og oppgaveløsning for videre utvikling og profesjonalisering av tjenestene vil være viktig.

Divisjonen har gjennom de siste årene utviklet svært mange digitale tjenester og brukerstøtte på disse er en viktig oppgave. Vi har mange profesjonelle kunder, spesielt innen kjøretøybransjen, i tillegg til alle private brukere av tjenester innen førerkort og kjøretøyområdet.

Stillingen er plassert i Molde, men har medarbeidere og ledere fordelt over hele landet.

Kvalifikasjonskrav

 • Vi søker etter deg som har bred erfaring med arbeid innen kundebehandling, kommunikasjon og service. Det vil være en fordel om du har erfaring fra arbeid innen kundesenter/-front. Erfaringer fra offentlig sektor og/eller store organisasjoner vil være en fordel.
 • Vi ser for oss at du har betydelig ledererfaring fra privat og/eller offentlig virksomhet, og god forståelse for hvordan samfunnet fungerer.
 • Det er krav om meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • Du må også ha minimum 4 år relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå. Meget relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper

 • Du må kommunisere godt med ulike typer mennesker. Du innehar gode samarbeidsevner og er en sterk relasjonsbygger. Du bør i tillegg være genuint kundeorientert.
 • Statens vegvesen er en stor samfunnsaktør og ofte i medienes søkelys. Du må derfor være komfortabel i kontakt med media.
 • Du har god digital kompetanse og vil være en pådriver i divisjonens digitaliseringsarbeid.
 • Du er selvstendig, engasjert og trygg i rollen. Du jobber strukturert, ser løsninger og har evnen til å ta egne beslutninger. Du tar et etisk ansvar for å gjøre jobben din på en god måte. Er du i tillegg den som bidrar til et godt arbeidsmiljø, er du den vi ser etter!

Det forutsettes plettfri vandel.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med direktør Trafikant og kjøretøy – Bodil Rønning Dreyer.

Kontaktpersoner

Bodil Rønning Dreyer
Direktør Trafikant og kjøretøy

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger