Avdelingsdirektør Areal- og konseptutvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

Avdeling for Rådgivning og tidligfase er et tverrfaglig prosjektledermiljø med ca. 30 medarbeidere som har kompetanse innen ulike samfunnsfag, arkitektur- og eiendomsfag, analyse, jus og økonomi. Våre oppdragsgivere er departementer, statlige virksomheter og Statsbyggs egen eiendomsforvaltning.

Til seksjon for Areal- og konseptutvikling søker vi nå ny leder for seksjonens ti medarbeidere. Seksjonen utgjør sammen med seksjonene Planlegging og Rådgivning for leie i markedet avdelingen Rådgivning og tidligfase. Seksjon for Areal- og konseptutvikling har ansvar for å sikre gode analyser for statlig porteføljestyring og utredning av lokalbehov i statlig sivil sektor. Seksjonen bidrar til beslutningsgrunnlag og gode konseptvalg i prosjekters tidligfase. Den har også ansvar for å bistå departementer og statlige virksomheter i arbeidet med bærekraftig areal- og ressursbruk og modernisering av arbeidsplasser gjennom gode prosesser. Seksjonen har en Fagansvarlig for arealutvikling som vil være en støttespiller for lederen.

Til rollen som avdelingsdirektør ønsker vi en leder med kompetanse innen utredning og analyse og med bred samfunnsforståelse og engasjement. Det vil også være en fordel med kunnskap om eller erfaring fra BAE-næringen og/eller statlig forvaltning.  

Arbeidsoppgaver

 • Lede seksjonen og ha personalansvar for seksjonens medarbeidere og budsjettansvar for eget område
 • Representere Statsbygg innen fagområdene overfor kunder og departementer
 • Gi råd og bistand til departementer og statlige aktører innen porteføljestyring, arealutvikling, konseptutvikling og konseptvalg i tidligfase
 • Bidra til utvikling av virksomhetsområdet Rådgivning og tidligfase blant annet ved strategisk utviklingsarbeid knyttet til utredning og analyse, ressurseffektivisering, digitalisering og nye arbeidsformer

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Kompetanse innen analyse og utredning med vekt på Finansdepartementets KVU/KS-prosesser og kunnskap om samfunnsøkonomi kreves
 • Ledererfaring vil bli vektlagt
 • Kompetanse innen endringsprosesser/endringsledelse og/eller organisasjonsutvikling er ønskelig
 • Kunnskap om bærekraftig ressurs- og arealbruk og erfaringer med vurdering av klimaeffekter vektlegges
 • God kunde- og oppdragsforståelse 
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk       

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, serviceinnstilt, analytisk og strukturert
 • Løsnings- og resultatorientert, fleksibel og endringsvillig
 • Evne til å motivere og engasjere medarbeidere     

Reisevirksomhet  Noe reisevirksomhet må påregnes  

Vi tilbyr

 • Som en av Norges mest profesjonelle eiendomsforvalter og prosjektgjennomfører, tilbyr vi utfordrende og faglig krevende arbeidsoppgaver
 • Et sterkt og bredt internt fagmiljø
 • Mulighet til å jobbe med viktige utviklingsområder i staten
 • Spennende oppdrag og tverrfaglighet i arbeidet 
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Støtte til treningsaktivitet

Stillingen lønnes fra kr 850 000,- til 1 000 000,-. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes                 

Kontaktpersoner

Hege Maria Eriksson
avdelingdirektør
Telefonnummer: 92445089

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger