Avdeling kvalitet- og tjenesteoppfølging, Direktoratet for e-helse

Utvikler -Testarkitekt

Stillingsbeskrivelse

Er du en utvikler som brenner for nye spennende oppgaver innen test og kvalitetssikring? Vi søker en testarkitekt til våre nasjonale produkter!

Direktoratet for e-helse har ansvar for de nasjonale e-helseløsningene. I tillegg er vi i gang med store programmer som Helsedataplattformen og Modernisert folkeregister. Løsningene skal forbedre og forenkle den digitale hverdagen for helsepersonell og innbyggere og du vil ha en sentral rolle i denne satsingen. Direktoratet skal bidra til at helsepersonell har gode IKT-systemer og sikker tilgang til pasientopplysninger. Innbyggerne skal tilbys digitale helsetjenester av høy kvalitet og data skal være tilgjengelig for blant annet forskning og kvalitetsforbedring.

Vi søker deg som har erfaring som utvikler for ytterligere å styrke vårt fokus på fagområdet testautomatisering. Til arbeidet som står foran oss, søker vi en testarkitekt som kan videreutvikle vårt MS Azure rammeverk for testautomatisering og testdata. Du vil få mulighet til å ta et medansvar for den nasjonale satsingen på e-helse og sørge for god og sikker kvalitet på løsningene.

Stillingen er fast og for tiden plassert i Avdeling kvalitet- og tjenesteoppfølging, Seksjon test. Du vil inngå i et engasjert team med flere dyktige testutviklere som til sammen dekker målene vi har satt for test og kvalitetssikring.

Arbeidsoppgaver

Som testarkitekt vil du blant annet ha ansvar for:

utvikling av testarkitektur og metode som understøtter gjeldende og fremtidig løsnings- og virksomhetsarkitektur (Cloud), samt standardisering av plattformtjenester og rammeverk for testautomatisering/testdata som sikrer etterlevelse av gjeldende arkitekturkrav og retningslinjer

å bidra med utvikling av nye konsepter for testautomatisering som tjeneste og som understøtter kontinuerlige leveranser via DevOps

å bistå med utvikling av metoder for håndtering av verdikjedetesting og testdata (mocking, anonymisering, maskering, uthenting, syntetisering) samt vedlikehold og forvaltning av et robust testrammeverk som sikrer etterlevelse av kostandarder og kodekvalitet på testkode

å bidra til kontinuerlige forbedringer, deling av kunnskap og erfaring internt og eksternt

Du vil være med å bidra til at avdelingen ivaretar sitt ansvar innenfor test og kvalitetssikring av de nasjonale IKT-løsningene og få mulighet til å arbeide i et område der det vil skje store teknologiske endringer de neste årene. Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid innad i direktoratet og med eksterne aktører og myndigheter.

Kvalifikasjoner

Du må:

 • ha relevant utdanning innen teknologi fra høyskole eller universitet, på minimum bachelornivå 
 • ha minimum ett års dokumentert arbeidserfaring med programmering i C#
 • ha erfaring med MS Azure stack
 • ha erfaring med smidig utviklingsmetodikk og kan vise til gode resultater i dette arbeidet
 • være kjent med rådende paradigmer, metoder og verktøy som er knyttet til moderne utviklingspraksis

Arbeidsspråket og all dokumentasjon er på norsk og det er derfor et krav om at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Lang og svært relevant arbeidserfaring og sertifiseringer kan i helt spesielle tilfeller kompensere for kravet om høyere utdanning. 

Vi ønsker også at du har:

 • kjennskap til og erfaring med Microsoft Team Foundation Server (TFS)
 • erfaring med å skrive integrasjonstester / ende-ende tester
 • erfaring med Selenium eller tilsvarende rammeverk
 • erfaring med tjenesteorientert arkitektur og rammeverk
 • erfaring og/eller kjennskap til DevOps, herunder bygg og deploy
 • sertifisering innen ISTQB
 • forståelse for nettverksinfrastruktur og systemarkitektur
 • forståelse for driftsprosesser og miljø, og tilhørende implikasjoner ovenfor sikkerhet i nettverk, skalering og tilgjengelighet av tjenester

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet, teamarbeid og kompetansedeling. For å lykkes i stillingen må du raskt sette deg inn i fagområdet for våre produkter. Vi praktiserer moderne og smidige utviklingsprinsipper som vektlegges i prosjekt og forvaltning. Det er derfor avgjørende at du er en pådriver og problemløser som kommuniserer på en enkel og god måte både internt og eksternt (ved behov).

Vi tilbyr

 • stilling som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1434/1364) og årslønn tilsvarende kr 524 200 – 802 600 (lønnstrinn 60 - 80), avhengig av søkerens kvalifikasjoner.
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • moderne lokaler sentralt beliggende på Skøyen i Oslo

I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Du vil jobbe tett sammen med mange dyktige kollegaer og konsulenter med stort engasjement i et av de største testfagmiljøene i Norge med fokus på medarbeidernes kompetanseutvikling.

Mangfold i Direktoratet for e-helse

Medarbeiderne i Direktoratet for e-helse skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Kontaktpersoner

Arne Erik Hurum
Seksjonsleder
Telefonnummer: 950 68 470

Hvem er Direktoratet for e-helse?

Direktoratet for e-helse er nasjonal myndighet på e-helseområdet. Vi realiserer og forvalter nasjonale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren. Direktoratet skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren.  Vi jobber for et enklere helse-Norge.