Automatisering og selvbetjening av databaseplattform

Tekniker / Utvikler Databaseplattform

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. mars, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

IT er kritisk i alt politiet gjør! Politiet skal kunne utføre et oppdrag der de er - når det skjer. Teknologi er alltid en integrert del av oppdraget. Politiets IT-løsninger må derfor fungere hele døgnet, 365 dager i året, for verken politiet eller de kriminelle tar fri.

Teknologer med et oppdrag

Politiets IT-enhet (PIT) er politiets samarbeidspartner på IT-siden. Vi er en egen organisasjon med over 700 engasjerte medarbeidere som utvikler og videreutvikler smarte løsninger for politiet. Vi vet at effektivt politiarbeid ikke kan gjøres uten fremtidsrettet teknologi. Nå står vi midt i en digital transformasjon, som betyr endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi og kultur - der teknologene og teknologi er en driver for innovasjon på alle områder. Vil du vil være med på denne reisen? 

Vår databaseplattform skal bli full-automatisert og brukerinteraksjonene skal selvbetjentes. Kan du hjelpe oss med det?

Team Databaseplattform har ansvaret for at politiets databaser til enhver tid er sikre, tilgjengelige, optimaliserte og oppdaterte i vår "on-premise" løsning. Her jobber det både teknikere og utviklere, så om du er en databaseadministrator med teft for automatiserte løsninger, eller en utvikler med interesse for infrastruktur og databaseplattformer vil man kunne trives i teamet vårt. Vi blir stadig mer automatiserte og brukerorienterte, men det er en lang prosess. Vi trenger nå hjelp til å både optimalisere dagens løsninger og utvikle morgendagens løsning. 

Har du teknisk erfaring med "on-prem" databaseplattformer, SQL og automatisering? Eller er du i starten av karrieren med et hode for automatisering og selvbetjening? Er Microsoft SQL Server, DevOps, RedGate, Power BI, "infrastructure as code", Git og Powershell  kjente teknologier og begreper for deg, eller områder du ønsker å utvikle deg innenfor? Da vil vi høre fra deg, enten du har lang erfaring fra området eller er i starten av karrieren.

Arbeidsoppgaver

 • Databaseautomatisering
 • Utvikle selvbetjente løsninger for de som bruker plattformen
 • Databaseadministrasjonsoppgaver, feilsøking, oppgraderinger og forbedringer
 • Brukerdialog

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra fagskole/høyskole/universitet innen IT. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. 
 • Ferdigheter innen selvbetjening og automatisering.
 • Ferdigheter innen relevante databasesystem er en fordel. 
 • Vi har norsk som arbeidsspråk, så det må beherskes skriftlig og muntlig.
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.
 • Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG og autorisasjon. Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG og autoriseres før tiltredelse. Les mer her: https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/  

Personlige egenskaper

 • Stor gjennomføringsevne
 • Samarbeider godt med kollegaer
 • Selvstendighet

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag
 • Kompetansedag to dager i måneden hvor du kan sette din egen utvikling i fokus
 • Mulighet for å delta på konferanser, fagseminarer, hackatons, lesesirkler, Open Spaces og andre mange flere initiativer.
 • Mulighet for å delta i fagnettverk (CoP's som bla. PIT Devops champions og security champions)
 • Sosiale miljø for gaming, musikk og D&D, samt organiserte idrettslag, orkester og kor
 • En velferdsgruppe som sponser aktiviteter og nye initiativ man vil dele med kollegaer
 • Hovedkontor på Majorstua, men tilbyr fleksibilitet og mulighet til å jobbe hjemmefra
 • Gode arbeidsbetingelser med blant annet fleksibel arbeidstid, sommertid og to timer trening i arbeidstiden per uke 
 • Stillingen er i lønnsspennet kr. 500 000 - 825 000 per år, som 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som sparer pensjon for deg. Det åpner mulighet for å søke et meget gunstig boliglån og forsikringer. 

Arbeidssted: Fridtjof Nansens vei 14, 0369 Oslo

 

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Kontaktpersoner

Glenn Gøran Andreassen
Teamleder
Lars Lohne Enersen
Personalleder
Telefonnummer: +47 924 19 913

Hvem er Politiets IT-enhet?

I PIT er vi mer enn 600 teknologer som har et sterkt ønske om å skape verdi for samfunnet, innbyggerne og alle som jobber i politiet. Vi har hovedkontor på Majorstua, men tilbyr fleksibilitet og mulighet til å jobbe hjemmefra.