Automatikar/serviceteknikar - Teknisk seksjon Haugesund

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

AUTOMATIKAR/SERVICETEKNIKAR ITB vil inngå i gruppa av personalet som førestår drift og vedlikehald av Helse Fonna sine ulike integrerte tekniske bygningsinstallasjonar.

Arbeidsoppgåver

 • Inngå i drifta av Teknisk seksjon og få ansvar for ulike sentrale driftskontroll anlegg, styrings og alarmsystem i verksemda.
 • Drift, vedlikehald, feilsøking og utbetring på føretakets ulike automatiserings-, styringsanlegg og alarmsystem.
 • Oppfølging av IK og utvikling innan fagfeltet
 • Delta i tverrfaglege vedlikehaldsteam
 • Mogleg deltaking i fast etablert heimevaktordning.

Kvalifikasjonar

 • Utdanning som automatiker eventuelt teknisk fagskule og relevant fagbrev.
 • Erfaring frå drift og vedlikehald av SD-anlegg (sentral driftskontroll), automatiseringsprosessar, regulering/overvåkingssystem.
 • Evne til å arbeide i tverrfaglege team, og arbeid med IT-baserte verktøy.
 • Personar med relevante fagbrev kombinert med lang erfaring innan fagfeltet kan også vere aktuelle.

Utdanningsretning

 • Elektronikk/elektro/telekommunikasjon

Utdanningsnivå

 • Fagskule/fagbrev

Personlege eigenskapar

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Du har gode samarbeidsevner, er arbeidsvillig og initiativrik

Vi tilbyr

 • Eit aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Lønn etter avtale

 

Kontaktpersoner

Kjell Ove Åserød
Funksjonsleiar automasjon/svakstraum
Telefonnummer: 52 73 29 25
Trond Sletten
Funksjonsleiar vedlikehald
Telefonnummer: 52 73 29 11

Hvem er Helse Fonna HF?

I Helse Fonna er vi meir enn 3000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Helse Fonna dekker 19 kommunar med rundt 180 000 innbyggjarar. Vi har sjukehus i Odda, Stord, Haugesund og Valen, fire DPS og ti ambulansestasjonar. For å bli betre kjend med oss, kan du sjå www.helse-fonna.no. Følg oss også gjerne på Facebook