Automasjonsteknikker ved Heimdal Varmesentral

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi, og har virksomhet over hele verden innen energiproduksjon og distribusjon.

Statkrafts fjernvarmevirksomhet har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982 og har i dag 130 medarbeidere i Norge og Sverige. Fjernvarmeanlegget på Heimdal er det største industrianlegget i Trondheim og anlegget har det operative ansvaret for 10 produksjonsanlegg og distribusjon av fjernvarme og fjernkjøling i Trondheim.

Fjernvarmeproduksjonen er i dag 650 GWh/år. Produksjonen skjer med forskjellige energikilder, hvorav avfallsforbrenning av ca. 220 000 tonn pr år er den største.

Vi søker etter en Automasjonsteknikker med god teknisk kompetanse og erfaring innen programmering, drift og vedlikehold av kontroll systemer. Du må trives i en variabel arbeidshverdag og aktivt bidra til kontinuerlig forbedringsarbeid i hele organisasjonen.

Din Rolle:

 • Etterleve og bidra til Statkrafts nullvisjon innen HSE
 • Bidra til å styrke vår kompetanse innen programmering, drift og vedlikehold av Siemens PCS7 kontrollsystem.
 • Faglig ansvar for styring, regulerings og overvåkningsanlegg (SRO) ved sentralen, herunder infrastruktur og tilrettelegge/implementere et optimalt brukergrensesnitt
 • Sikre at egne og myndighetspålagte krav til IT-sikkerhet etterleves
 • Ansvar for planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av vedlikehold innen eget ansvarsområde, herunder også utarbeidelse av dokumentasjon og rapportering av planlagte og utførte vedlikeholdsoppgaver i SAP
 • Følge opp eksterne leverandører innen SRO/Automasjonstjenester i henhold til avtaler og kontrakter
 • Utarbeide standarder i henhold til beste praksis innen fagområdet
 • Sette krav til og bidra i utvikling og gjennomføring av forbedringsprosesser ved anlegget

Din Profil:

 • Teknisk fagskole/høyskole innen Automasjonsteknikk / Digital teknikk eller annen relevant erfaring.
 • Fordel med erfaring innen bruk av Siemens S7 og PCS7
 • Erfaring fra feilsøking på instrument- og automasjonssystemer
 • Erfaring med forbedringsmetodikk som legger til rette for en prestasjonskultur
 • Evne å arbeide strukturert og selvstendig
 • Teamorientert med gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Søker må ha sertifikat for personbil. I stillingen må det påregnes noe utkalling. Vi vektlegger personlige egenskaper som samsvarer med våre verdier; kompetent, ansvarlig og nyskapende.

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

 Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et konsern i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Kontaktpersoner

Øystein Ramsli
eder Vedlikehold Heimdal Varmesentral
Mobil: 934 33 663

Hvem er Statkraft?

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 16 land.

Les mer om Statkraft og se flere ledige stillinger