Automasjonsingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etat for bygg og eiendom er en av Norges største eiendomsforvaltere med ca. 480 ansatte som forvalter, drifter og vedlikeholder bygg- og eiendomsmassen. Etaten er sertifisert etter kvalitetssystemene ISO 9001 og 14001.

Byggteknisk avdeling har nå ledig to stillinger som automasjonsingeniør. Du vil få i oppgave å overvåke energiforbruket i etaten sine eiendommer, sikre at SD-systemene er optimalisert og foreslå energitiltak, m.m. Du vil få stor påvirkningsmulighet innen faget hos en av Norges største bygg- og eiendomsforvaltere.

Stillingen innebærer kontorarbeid og feltarbeid som feilsøking/optimalisering og befaringer i forbindelse med oppgraderinger/nyinstallasjoner, samt teknisk støtte/opplæring til driftspersonell for å oppnå optimal drift og finne gode løsninger på eventuelle driftsproblemer.

Du vil få jobbe med spennende oppgaver i samhandling med dyktige kolleger. 

Arbeidsoppgaver

 • Overvåking og administrering av byggtekniske anlegg, identifisering av feil samt forbedring av automatikksystemer og SD-anlegg
 • Utføre feilsøking i energitekniske anlegg for å oppnå optimal drift
 • Bistå driftsavdelingen, byggforvaltere, prosjektledere samt oppfølging av underentreprenører ifm. optimalisering av tekniske anlegg
 • Energioppfølging og kartlegging av ENØK-potensiale i byggene
 • Prosjektoppfølging ved oppgraderinger eller nyinstallasjoner av SD-anlegg

Kvalifikasjoner

 • Bachelor/ingeniør innen relevant fagretning, eventuelt teknisk fagskole med minimum 5 års relevant erfaring.
 • Inngående kunnskap til SD / automasjonsanlegg
 • Kunnskap om kommunikasjonsprotokoller og buss-systemer for byggautomasjon
 • Systemforståelse innen relevante fag som ventilasjon, varmeanlegg, kjøleanlegg, el-anlegg og romregulering
 • Systemforståelse innen nettverk og IKT
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Fordel med erfaring fra programmering av automasjonsanlegg
 • Utdanning fra utlandet - godkjenning av NOKUT

Personlige egenskaper

Vi søker en systematisk person som tar initiativ, viser ansvar og som bidrar til et godt arbeidsmiljø. Du har fokus på forbedringsprosesser og evner å tenke nytt. Vi er opptatt av et godt samarbeid internt og eksternt. Du bør derfor være en person som er tillitsvekkende og innehar gode samarbeidsevner og kan holde hodet kaldt og hjertet varmt. Du må trives i et hektisk miljø med et bredt spekter av arbeidsoppgaver.  

Vi tilbyr

 • Selvstendige, utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende og hyggelig miljø
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Faglig og personlig utvikling innen arbeidsområdet

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Kontaktpersoner

Harald Blytt
Leder byggteknisk avdeling
Telefonnummer: 945 07 817
Thomas Lassen
Leder for ENØK og SD gruppen

Hvem er Bergen Kommune - Etat for bygg og eiendom ?

Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter.