Attraktive prosjektutfordringer innen forvaltning av naturens krefter

Prosjektleder

Sira-Kvina kraftselskap er inne i en spennende oppgraderingsfase for fremtidig produksjonsutstyr, samt reguleringsanlegg og dammer. Nedslagsfeltet strekker seg fra området øverst i Sirdal og Kvinesdal i nord til Åna-Sira i sør. Samtidig med oppgraderingen av våre 7 kraftstasjoner, 56 dammer og 100 km tunneler, pågår utviklingen av flere prosjekter for å bygge ut mer energi i form av nye småkraftverk og overføringer av nytt vann til eksisterende produksjonsanlegg.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver

 • Rehabilitering og videre utvikling av våre omfattende reguleringsanlegg og dammer.
 • Lede eller delta i nye utbyggingsprosjekter og flere mellomstore anleggsprosjekter
 • Lede aktuelle forprosjekter som skal legges fram til investeringsbeslutning
 • Bidra til kontinuerlige forbedringer i vårt prosjektarbeid

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdannelse på bachelor-/masternivå innen bygg og anlegg
 • Vellykket erfaring som prosjektleder for større prosjekter, fortrinnsvis fra energibransjen
 • Gode språk- og databrukerkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Beslutningsdyktig type som evner å planlegge, iverksette, følge opp og gjennomføre prosjekter
 • Presentasjonssterk, med evne til å skape gode relasjoner og påvirke
 • Analyserende og evaluerende, med interesse for å tolke både tall og mennesker
 • Metodisk og plan-/prosedyreorientert tilnærming for å levere gode resultater
 • Jevnt og godt humør, med evne til å skape trygghet i omgivelsene

Vi tilbyr

 • Varierte utfordringer i prosjektavdelingen, i nært og godt samarbeid med andre prosjektledere og løpende samhandling interne funksjoner som produksjonsavdeling, teknisk avdeling og driftsorganisasjonen - samt myndigheter, konsulenter og entreprenører/leverandører
 • Konkurransedyktige og ordnede betingelser, inkludert gode forsikringsordninger.
 • Bedriftshytter og andre gunstige velferdsordninger
 • Firmabolig kan stilles til disposisjon på Tonstad
 • Spennende arbeidsoppgaver i et hyggelig, uformelt og profesjonelt miljø, med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter. For eksempel kan det på sikt tilbys godkjenning for rollen som Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA)
 • Stillingen er sentral og rapporterer direkte til prosjektsjefen i kraftselskapet

Annen informasjon

Ring gjerne Frank Amundlien i SelectionPartner for en uforpliktende og konfidensiell samtale.

 
SelectionPartner AS er spesialister innen lederrekruttering. 
Partnerne har lang erfaring, gode nettverk og dokumentert rekrutteringskompetansen på topp nasjonalt nivå. Med en frittstående posisjon og dedikert fokus, fremskaffes kandidater effektivt og etisk etterrettelig.

Kontaktpersoner

Frank Amundlien
Sivilingeniør og partner, SelectionPartner
Mobil: 916 46 600
Jan Ole Omland
Prosjektsjef
Mobil: 954 70 881

Hvem er Sira-Kvina kraftselskap?

Sira-Kvina Kraftselskap er en ledende fornybar kraftprodusent i Norge, med en av landets største magasinbeholdninger, og et imponerende reguleringssystem. Kraftselskapet, som eies av Statkraft Energi, Lyse Produksjon, Agder Energi og Skagerak Energi, ble etablert 1963. Selskapets visjon er å være en viktig bidragsyter til en bærekraftig energiproduksjon i Europa. Hovedkontoret ligger på Tonstad i Sirdal Kommune.

Sentralt i kraftsystemet ligger Tonstad kraftverk som er Norges største med en årsproduksjon på om lag 4 TWh, mens samlet produksjon for alle 7 kraftstasjoner er 6,8 TWh. Systemets totale installerte effekt er 1760 MW. Øverst i systemet ligger pumpekraftverket Duge med en installert effekt på 200 MW, tilknyttet flerårsmagasinet Svartevatn som er blant de tre største kraftmagasinene i Norge.

Sira-Kvina anleggene har en meget sentral fysisk plassering både i det norske kraftnettet og i forhold til eksisterende og planlagte utenlandsforbindelser for kraftoverføring. Selskapet er en stor leverandør av systemtjenester for å balansere og stabilisere kraftsystemet.

Se videopresentasjon