Attraktiv lederstilling i solid og bærekraftig kraftvirksomhet

Teknisk sjef

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi ser etter en samarbeidsorientert leder som vil videreutvikle våre tekniske avdelinger bestående av 22 kompetente folk innen vassdrag, tekniske disipliner og IKT. Via god og tverrfaglig samhandling leveres målorienterte, gode og planmessige resultater. Det overordnede ansvaret handler om å sørge for spisskompetanse innen de nevnte områdene. I tillegg kommer teknisk og strategisk fokus på optimal utnyttelse av kraftressursene. Teknisk sjef sørger også for å fremme prosjekter og tekniske investeringer, med langsiktig og helhetlig blikk på kontinuerlige forbedringer. 

Vi søker en positiv og kommunikasjonssterk leder med bransjerelevant og teknisk kompetanse. Vi byr på samfunnsviktige og varierte lederutfordringer. Stillingen er sentral i en solid og bærekraftig bedrift med godt omdømme. Du kan se fram til et fint arbeidsmiljø, gode utviklingsmuligheter og bra betingelser. 

Vår visjon er å være en være en ledende produsent av vannkraft

Ansvar og arbeidsoppgaver

Ansvaret handler om å lede, motivere og videreutvikle dyktige og engasjerte medarbeidere i de tekniske avdelingene, herunder:

 • Sikre at kompetanse og resultater er i tråd med våre mål og planer
 • Sørge for rutiner og prosedyrer som sikrer trygg og forbedringsorientert utførelse av tilhørende oppgaver - med tydelig fokus på HMS, kvalitet og beredskapsinnsats
 • Utarbeide forslag til strategi, mål, planer og budsjetter innen bedriften tekniske områder
 • Styre og følge opp økonomi - samt rapportere og følge opp resultater og avvik
 • Inspirere, motivere og være en sparrende leder som gjennomfører medarbeidersamtaler og sørge for å utvikle eller rekruttere framtidsrettet kompetanse
 • Samarbeide med tilliggende avdelinger, eiere, myndigheter og samarbeidspartnere

Aktuelle kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdanning
 • Bransjerelevant erfaring som leder og/eller prosjektleder
 • Bred digital kompetanse
 • God i norsk og engelsk

Ønskverdige personlige egenskaper

 • Identifisere deg med visjon, verdier og strategi
 • Påvirkningssterk og relasjonell
 • Samarbeidende og teamorientert
 • Analytisk, strategisk og målrettet
 • Positiv og kommunikasjonsterk

Derfor bør du søke | Vi tilbyr

 • Samfunnsviktige og varierte lederutfordringer
 • En sentral lederrolle med betydelig ansvar og fullmakter i en solid og bærekraftig virksomhet med godt omdømme
 • Et godt læringsmiljø og brede utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige og ordnede betingelser
 • Mulighet for tjenestebolig eller støtte til pendling

Annet | Søknad | Tips

 • Kontakt gjerne Frank Amundlien eller Stefan Jensen i SelectionPartner for en konfidensiell samtale
 • Se viktig informasjon om personvern
 • Kraftbransjen er underlagt eget regelverk om bakgrunnssjekk av alle nyansatte 
 • Se gjerne informasjon om Tonstad
 • Kjenner du en aktuell kandidat som vi bør kontakte, så send oss gjerne ditt fortrolige tips

Oppdatert og fullstendig stillingsannonse finnes via www.selectionpartner.no

Stikkord: Statkraft, Agder Energi, Lyse, Skagerak, Statnett, vannkraft, fornybar energi, hjemmekontor, Kristiansand, Stavanger, direktør

Det tilbys oppgaver med paralleller til selskaper (som for eksempel) Equinor, Kongsberg, Multiconsult og Aker Solutions

Om arbeidsgiveren

Sira-Kvina Kraftselskap er en ledende fornybar kraftprodusent i Norge, med en av landets største magasinbeholdninger, og et imponerende reguleringssystem.

Kraftselskapet eies av Statkraft Energi, Lyse Produksjon, Agder Energi og Skagerak Energi, og ble etablert 1963. Vår visjon er å være en ledende produsent av vannkraft. Hovedkontoret ligger på Tonstad i Sirdal Kommune. 

Sentralt i kraftsystemet ligger Tonstad kraftverk som er Norges største med en årsproduksjon på om lag 4 TWh, mens samlet produksjon for alle 7 kraftstasjoner er 6,8 TWh. Total installert effekt er 1760 MW. Øverst i systemet ligger pumpekraftverket Duge med en installert effekt på 200 MW, tilknyttet flerårsmagasinet Svartevatn som er blant de tre største kraftmagasinene i Norge. 

Sira-Kvina anleggene har en meget sentral fysisk plassering både i det norske kraftnettet og i forhold til utenlandsforbindelser for kraftoverføring. Selskapet er en stor leverandør av systemtjenester for å balansere og stabilisere kraftsystemet.

Kontaktpersoner

Frank Amundlien
Sivilingeniør og partner
Stefan Jensen
Siviløkonom og partner

Hvem er SelectionPartner -?

SelectionPartner er et lederrekrutteringsselskap med et positivt menneskesyn. Vi opptrer samfunnsetisk og i tråd med viktige verdier og kvalitetskrav.

Mangfold: Rett personvalg henger sammen med et godt kandidatutvalg. Vi bidrar til kandidatmangfold, der menneskers kompetanse vurderes objektivt og fordomsfritt.