ATK-medarbeider

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Drift og forvaltning av ATK og trafikkregistrering er en viktig del av vårt trafikksikkerhet-arbeid og følgende arbeidsoppgaver er aktuelle:

 • Daglig forvaltning og drift av ATK innebærer saksbehandling (bildebehandling), drift og vedlikehold av teknisk utstyr langs veg. Politiet er en viktig samarbeidspartner i arbeidet med ATK. Det kan være aktuelt å møte som sakkyndig i rettsaker, og overholdelse av taushetsplikt er sentralt.
 • Drift og vedlikehold av trafikkregistreringspunkt og ÅDT-belegning
 • Det må regnes noe arbeid på kveld/natt i forbindelse med vedlikeholdsarbeid.
 • Arbeidsområde er Viken, primært Buskerud. Ved behov kan det være aktuelt med bistand til andre deler av Viken, eksempelvis Asker og Bærum.
 • Forvaltning av målestasjoner til reisetid, vegvær og web-kameraer vil være aktuelt.

Hvem er du?

Vi ser etter deg som ønsker varierte og utfordrende arbeidsoppgaver både ute og inne

 • Du må ha fagbrev i elektrikerfaget. For kandidater med sterk og allsidig praksis, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.
 • Du må ha førerkort klasse B. Førerkort klasse C1-E, eventuelt BE, er ønskelig.
 • Det er en stor fordel om du har interesse og erfaring med elektro-installasjoner.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • Det er en fordel om du har kjennskap til vegnettet i området.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi vil også legge vekt på:

 • Du må kunne arbeide strukturert og selvstendig
 • Du behersker elektronisk verktøy for oppfølging og rapportering
 • Du har gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø

Nødvendig kursing og opplæring vil bli gitt.

Andre opplysninger

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Om seksjonen

Stillingen er plassert på Geodata 3, Transportutviklingsavdelingen på Transport og samfunn. Seksjonen har geografisk ansvarsområdet i Viken, Oslo og Innlandet og består av 32 medarbeidere, hvorav 9 medarbeidere arbeider med forvaltning av målestasjoner og innhenting av data til trafikktellinger, reisetid, vegvær, web-kameraer og ATK. 

Kontorsted er i Drammen, men andre kontorsteder kan være aktuelle. Noe reisevirksomhet må regnes med. 

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Kontakt konstituert seksjonsleder Linn Fritsvold på epost linn.fritsvold@vegvesen.no eller telefonnummer +47 926 43 924 / fagansvarlig Henning Træet, henning.traet@vegvesen.no eller telefon +47 908 64 879.

Kontaktpersoner

Henning Træet
Fagansvarlig
Telefonnummer: +47 908 64 879
Linn Fritsvold
Seksjonsleder
Telefonnummer: +47 926 43 924

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger