Assisterende Teknisk sjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter en motiverende og forretningsorientert person med teknisk bakgrunn som skal være med å lede selskapets Technical Operations ihht. luftfartsmyndighetenes krav, og selskapets visjon, verdier, mål og fokusområder.  

 

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder: 

  • Bidra til at driftsenhetene i Widerøe har de riktige rammebetingelser for sikker og god drift
  • Koordinere og sikre optimal gjennomføring av strategiske planleggingsprosesser
  • Koordinere og sikre gjennomføring av strategisk viktige prosjekter
  • Koordinere samspill med samarbeidende avdelinger innen konsernet
  • Planlegge gjennomføring og kontroll av tiltak for at avdelingen kan nå sine mål
  • Bidra til at det utføres systematisk helse-, miljø, og sikkerhetsarbeid i avdelingen, herunder sikre et godt arbeidsmiljø med motiverte medarbeidere 

 

Vi ønsker følgende kvalifikasjoner/egenskaper: 

  • Utdannelse som ingeniør eller flytekniker med tilleggsutdannelse
  • Erfaring som leder- /prosjektleder
  • Økonomiforståelse og kjennskap til forbedringsarbeid   
  • Analytisk, forretningsorientert, handlekraftig, resultatorientert, og motiverende

Lønn etter avtale. 

 

Assisterende Teknisk sjef rapporterer til Teknisk sjef i Widerøe`s Flyveselskap. 

Kontaktpersoner

Sture Pedersen
Sjef Technical Operations
Telefonnummer: 989 01 477
Thor Øivind Olsen
HR - direktør
Telefonnummer: 905 98 309

Hvem er Widerøe Flyveselskap AS?

Widerøe er Norges eldste merkevare innen luftfart. Vi er 3000 stolte og engasjerte medarbeidere som jobber i henholdsvis Widerøe Ground Handling, Widerøe's Flyveselskap, Widerøe Technical Services, Widerøe Internet og Widerøe AS. Hvert år reiser 3 millioner passasjerer med Widerøe¿s Flyveselskap på til sammen 45 destinasjoner i inn- og utland. 

Widerøe Ground Handling håndterer årlig nær 185.000 flyvninger på 41 lufthavner i Norge.