Assisterende sjef ved avdeling for IKT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenesten – Viten om verden for vern av Norge

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser.

Etterretningstjenesten er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi søker nå etter deg som brenner for teknologi og som ønsker å være i forkant av utviklingen. Du er erfaren, fremoverlent og med høy faglig kompetanse.

Som medarbeider i Etterretningstjenesten vil du bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag, samt være en del av et miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet. 

Arbeidsoppgaver

Som assisterende sjef ved avdeling for IKT vil du være fast stedfortreder for avdelingsdirektøren og utøve daglig ledelse, planlegging og koordinering av avdelingen på vegne av, og etter føringer fra, avdelingsdirektør.

Den vi ser etter skal støtte avdelingsdirektør for IKT i å ivareta en helhetlig utvikling av IKT og informasjonsforvaltning i Etterretningstjenesten.

Assisterende sjef vil, i tillegg til å gi lederstøtte til avdelingsledelsen, ha overordnet ansvar for strategi og planarbeid og skal støtte organisasjons- og kompetanseutviklingen i avdelingen.

Stillingen vil ha personalansvar for ansatte i avdelingens lederstøtte. 

Kvalifikasjoner

Vi ser gjerne at du har mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Dersom du har bachelorgrad kombinert med flerårig relevant erfaring, vil det kunne kompensere for utdanningskravet. 

I tillegg må du ha følgende kompetanse: 

 • Lederutdanning
 • Ledererfaring
 • Erfaring innen IKT
 • Forståelse for planlegging og målstyring
 • Kunnskap om personalledelse, herunder forståelse for samspill mellom mennesker og kunnskap om hva som fremmer samarbeid
 • Holde deg kontinuerlig oppdatert på fagfeltet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Videre ønsker vi gjerne at du har ett eller flere av punktene nedenfor, men det er ikke et krav:

 • FHS sjefskurset eller tilsvarende
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner
 • Erfaring med IT-strategi, digitalisering og prosessforbedring
 • Erfaring fra prosjektarbeid

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort klasse B og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som assisterende sjef ved avdeling for IKT kreves i tillegg følgende egenskaper:

 • Meget gode lederegenskaper
 • Meget god evne til selvstendig arbeid og systematisering av informasjon
 • Meget gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Meget god vurderingsevne, kreativitet og personlig initiativ
 • Meget god evne til helhetsoversikt
 • Resultatorientert holdning

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 896 500 – 977 600 (lønnstrinn: 83 - 86) i stillingen som underdirektør (kode 1059) iht. gjeldende Hovedtariffavtale.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 94 644

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger