Assisterende Prosjektsjef / Admin leder -Sandbukta - Moss - Sjåstad

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Eidsvoll - Langset og Sørli - Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter.
Forberedende arbeider startet høsten 2017. Planlagt byggestart for hovedarbeidene er 2019. De første togene skal etter planen gå i 2024. Prosjektet skal stå ferdig i 2025.

Prosjektorganisasjonen skal nå styrkes med en assisterende prosjektsjef / Administrasjonsleder.

Som assisterende prosjektsjef for utbyggingsprosjektet Sandbukta - Moss - Sjåstad vil du bistå i at prosjektet når sine definerte mål. Du vil være deltaker i, og oppfølging av interne møter og prosesser, og du vil være en fast stedfortreder for prosjektsjefen.

Stasjoneringssted vil være Moss.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå prosjektsjefen i at prosjektet når sine definerte mål
 • Administrativt: Overordnet ansvar for systemer, strukturer, innkjøp, utstyr, kontorlokaler, sekretariat mm
 • Deltakelse i, og oppfølging av interne møter og prosesser
 • Bistå i planleggingen og anleggsgjennomføringen
 • Bidra til en forsvarlig gjennomføring av arbeidene, teknisk, økonomisk og kontraktuelt
 • Være pådriver for-, og bistå prosjektsjef med rapportering
 • Delta i prosjektstyring
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse fra universitet eller høgskole
 • Minimum 5 års relevant erfaring fra styring av store samferdselsprosjekter
 • Dokumenterte resultater fra tilsvarende oppgaver
 • Evne til å ta gode strategiske og økomiske beslutninger
 • Godt blikk for planløsninger og effektive produksjonsmetoder
 • Manglende formell erfaring kan kompenseres med høyere utdannelse
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Gode samarbeids
 • og kommunikasjonsevner.

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • God leveringsevne
 • Gode samarbeids
 • og kommunikasjonsevner.
 • Løsningsorientert, involverende, målrettet og strukturert
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Jan Karlsen
Telefonnummer: (+47) 91 895 680
Knut Hauge
Telefonnummer: (+47) 93 211 972

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon