Assisterende prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Byggherreavdelingen har ansvaret for gjennomføringen av mange ulike, spennende og unike statlige byggeprosjekter over hele landet. Avdelingen består av åtte seksjoner som har kontakt mot ulike fagdepartement og statlige etater.

Statsbygg søker nå etter fire dyktige og lærevillige nyutdannede til rollen som assisterende prosjektleder med oppstart i august 2019.

Statsbyggs egen utdanningsinstitusjon, Statsbyggskolen, tilrettelegger for kompetanseutvikling i virksomheten. For å fremme karriereutvikling internt er det utviklet en egen karrierestige for prosjektledere i Byggherreavdelingen.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven vil være å bistå prosjektledelsen, slik at prosjektets målsetninger til kost, tid og kvalitet blir nådd. Å bistå kan også innebære selvstendig oppgaveløsning, for eksempel:

 • Statusrapportering, prosessplanlegging, anskaffelser, organisering
 • Oppfølging av konsulenter og entreprenører
 • Bidra til aktiv styring av usikkerheter i prosjektet
 • Bidra både i byggeprosjekt og brukerutstyrsprosjekt i alle faser av prosjektet
 • Særskilte ansvarsområder vil tildeles etterhvert ut fra behovene som oppstår

 Ønskede kvalifikasjoner 

 • Høyere relevant utdannelse på masternivå
 • Kunnskap om prosjektfaget, spesielt LEAN-prinsipper og BIM vil bli vektlagt
 • Interesse for effektivisering av byggeprosesser
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk

Personlige egenskaper 

 • Vi ser etter deg som trives med utfordrende oppgaver i en til tider hektisk hverdag
 • Gode samarbeidsevner og en dyktig teambygger
 • Målrettet, strukturert og initiativrik
 • Løsningsorientert og beslutningslojal
 • God representant i møte med kunder og samarbeidspartnere

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver for en av Norges mest profesjonelle byggherrer
 • Hyggelig arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Et sterkt internt fagmiljø både innenfor prosjektledelse og de ulike byggfagene
 • Faglig og personlige utviklingsmuligheter
 • Gode muligheter for videreutdanning, fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ med kr. 490.000,- pr år
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du en god pensjons- og forsikringsordning, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Kontaktpersoner

Linda Sunde Eriksen
Telefonnummer: (+47) 97525343

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger