Assisterende prosjektleder prosjektering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsprosjekter Vest/Midt har det overordnede ansvaret for de store utbyggingsprosjektene i Vest- og Midt-Norge. Den nyopprettede enheten er i dag ansvarlig for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, og for detaljplanlegging av nye prosjekter i vårt område. Flere byggeprosjekter står for tur i årene fremover, som utvidelse av godsterminalen i Bergen og fellesprosjektet med Vegvesenet E16/Arna-Stanghelle. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø med ca. 50 medarbeidere.

Prosjektet Arna- Bergen søker stadig etter flere kategorier teknisk personell i forbindelse med bl.a. ombygging/oppgradering av Arna stasjon, bygging av nye Ulriken tunnel, utbedring av eksisterende tunnelløp og utbygging av dobbelt spor mellom Bergen stasjon - Fløen. Strekningen utvides fra ett til to spor, for å øke sikkerheten og bedre kapasiteten for person- og godstrafikk.

Vi søker nå etter assisterende prosjektleder prosjektering i prosjektet.

Stasjoneringssted er Bergen.Stillingen rapporterer til prosjektleder prosjektering.

Arbeidsoppgaver
 • Hovedansvar for oppfølging og koordinering mot omkringliggende prosjekter i Bergen, bla. Bybanen Utbygging, nytt verkstedsbygg og hensetting nye togsett (FLIRT).
 • Følge opp vår prosjektering og våre tekniske løsninger opp mot omkringliggende prosjekter.
 • Være vår kontaktperson mot omkringliggende prosjekter.
 • Tilrettelegging og avklaring mellom våre delprosjekter og omkringliggende prosjekter.
 • Følge opp tidsplaner, kostnader og tekniske spesifikasjoner mellom prosjektene.
 • Delta i planlegging og gjennomføring av totalbrudd/omkoblinger i jernbaneteknisk infrastruktur.
 • Holde informasjonsmøter og presentasjoner mot involverte aktører.
 • Involvere brukergrupper og interessenter.
 • Ansvar for at lover, forskrifter og standarder som berører omkringliggende prosjekter etterfølges herunder også RAMS, SHA og HMS.
 • Bistå prosjektleder prosjektering med kontraktsoppfølging av endrings- og avviksbehandling, kontrakttolkninger, kontroll av anbudsunderlag og liknende.
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan aktuell leder pålegge gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole med kjennskap til aktuelle fagområder.
 • Erfaring fra prosjekterings- og/eller anleggsledelse innen samferdsel, fortrinnsvis fra jernbaneanlegg.
 • Erfaring med ledelse innen tverrfaglige samferdselsprosjekter.
 • Kunnskap og erfaring innen aktuelle fagområder; prosjektering, jernbaneteknikk og anleggsteknikk.
 • Erfaring med kontraktsoppfølging.
 • Ønskelig med kunnskap innen modellbasert prosjektering (3D/BIM/VDC) og effektiviseringsprosesser.
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne, herunder å holde gode presentasjoner.
 • Kjennskap til relevante lover, håndbøker, standarder og gjerne kjennskap til teknisk regelverk for jernbaneinfrastruktur.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids-, kommunikasjons- og koordineringsevner.
 • Løsningsorientert, strukturert, nøyaktig og positiv.
 • Evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet samt være proaktiv.
 • Evne til å tenke tverrfaglig og se konsekvenser.
 • Like å arbeide som en del av et team, men også trives med å jobbe selvstendig og ta ansvar for egen arbeidshverdag.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.
Vi tilbyr
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Kontaktpersoner

Hans- Egil Larsen
Telefonnummer: +4747476616

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon