Assisterende prosjektleder - Nyutdannet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg søker nå etter en innovativ og samvittighetsfull kandidat som kan fylle rollen som assisterende prosjektleder og bistå seksjonen med å utarbeidebeslutningsgrunnlag for våre oppdragsgivere. Dette kan for eksempel dreie seg omøkonomiske vurderinger av hva som er mest gunstig for staten, eller medutgangspunkt i virksomhetsspesifikke behov. Stillingen er tiltenkt nyutdannede studenter med oppstart i august 2020.

Som assisterende prosjektleder vil du få et selvstendig ansvar for å gjennomføre leveransene i henhold til avtalte rammebetingelser. Du vil fungere som en viktig støttespiller for rådgivningstjenestens prosjektledere. 

Stillingen ligger i Rådgivningsseksjonen i Statsbygg, som har ansvaret for å bistå statlige virksomheter som leier i et kommersielt utleiemarked. Vår oppgave er å sikre at staten er en profesjonell bestiller og leietaker i dette markedet. Rådgivningsseksjonen gir råd i alle faser av prosessen knyttet til leieforholdet, ved relokalisering, inngåelse av leieavtaler eller reforhandling av eksisterende avtaler; fra fraflytting til innflytting i nye lokaler. I tillegg er det et mål ved anskaffelse av nytt leieforhold at staten moderniseres gjennom teknologiske løsninger i arbeidsplassløsningene.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå i anskaffelse og utvikling av strategisk beslutningsgrunnlag for effektivisering og modernisering av statens arealbruk
 • Optimalisere arealbruken gjennom nye arbeidsformer og teknologiske arbeidsplassløsninger
 • Utarbeide helhetlige løsningsforslag for å dekke oppdragsgivers behov og etterleve statens føringer, retningslinjer og instrukser
 • Utvikle, forbedre og kvalitetssikre prosesser
 • Planlegge, lede, gjennomføre og rapportere
 • Aktivt formidle nytteverdien av bistanden i staten og i markedet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse på masternivå, fortrinnsvis innen industriell økonomi
 • Kunnskap om prosjektfaget
 • Svært god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Meget god kunnskap om og erfaring med bruk av MS Office-programmer

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, men trives med å jobbe i team og har gode samarbeidsevner
 • Analytisk
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Evne til å kommunisere tydelig og til å skape gode relasjoner med oppdragsgiver, underleverandører og internt i Statsbygg

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver for en av Norges mest profesjonelle eiendomsaktører
 • Hyggelig arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Et sterkt internt fagmiljø både innenfor prosjektledelse og de ulike byggfagene
 • Faglig og personlige utviklingsmuligheter
 • Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørs 
 • Gode muligheter for videreutdanning, fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ med kr. 500.000,- pr år
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du en god pensjons- og forsikringsordning, samt tilbud om boliglån til gunstig rente

Kontaktpersoner

Marit Roheim
avdelingsdirektør
Telefonnummer: 994 81 000

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger