Assisterende faglig leder signal Område Øst 

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Assisterende faglig leder skal være en  støtte for faglig leder når det gjelder å holde faglig oversikt og ta ansvar for anlegg innenfor den dedikerte banesjefstrekningen. Forventet stasjoneringssted er Ski.

Bidra til at sikkerheten innenfor dedikert ansvarsområde ivaretas i samarbeid med faglig leder. Ha oversikt og kontroll på anleggene innenfor ditt fagområde, slik at disse tilfredsstiller kravene til sikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet. Prioritere drifts- og vedlikeholdsaktiviteter i samarbeid med faglig leder og banesjef for å oppnå avtalte mål for sikkerhet, punktlighet og effektivitet.

Arbeidsoppgaver

 • Overvåke tilstandsutvikling og bidra til at avtalt oppetid og driftsstabilitet oppnås innen fagområdet
 • Støtte faglig leder og kontraktsforvalter og bidra med faglige innspill innenfor eget fagområde
 • Bistå prosjekter med faglige vurderinger
 • Ansvar for at anleggenes tilstand til enhver tid er oppdatert med riktig dokumentasjon
 • Ha oversikt over styrende teknisk dokumentasjon og regelverk
 • Følge opp hendelser innenfor sitt fagområde
 • Datainnsamling vedrørende sporkvalitet, feilfrekvens, produktnøkkeltall, kvalitetsnøkkeltall, oppetid med mer, og vurdere behov for endringer
 • Foreslå prioritering av tiltak mellom anleggsdeler i samarbeid med faglig leder
 • Vurdere og detaljere forslag til endringer av forebyggende vedlikehold og generiske arbeidsrutiner lokalt i samarbeid med faglig leder
 • Støtte faglig leder og banesjef i prioritering av prosjekter, herunder bruk av fastsatte beslutningsstøtteverktøy
 • Støtte faglig leder i koordinering av aktiviteter knyttet til sportilgang, tidstap, investeringsprosjekter, ressurser og geografi i samarbeid med sportilgangskoordinator/planlegger

Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev med lang erfaring eller bachelor innen ingeniørfag med erfaring
 • Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Dokumentert kompetanse og opplæring innen utpekt fagområde/oppgaver 

Personlige egenskaper

 • Effektiv kommunikasjon
 • kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte

Vi tilbyr

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et godt kollegialt miljø

Kontaktpersoner

Jørgen Holmen
Tilstandskontrollør signal
Telefonnummer: 916 50 119
Roar Normann Tvedt
Telefonnummer: 916 78 001

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger