Assisterende driftsleder/driftsansvarlig

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Sporveien søker en assisterende driftsleder som ivareta den daglige forvaltningen av Sporveiens elektriske anlegg og ivareta elsikkerheten for de som utfører arbeidet, intern og eksternt, og skal påse at Sporveiens elektriske anlegg er i forskriftsmessig stand.

Arbeidsoppgaver:

 • Være assisterende for Sakkyndig Driftsleder (SD) og stedfortreder i SD fravær.
 • Være med i den daglige driften med oppgaver som tilligger Sporveiens elektroanlegg.
 • Bistå med elsikkerhetsarbeid i den daglige driften og prosjekter for trikk og T-bane. Elsikkerhet diskuteres ofte og bevisstgjøring rundt dette er en viktig oppgave.
 • Bistå med å kjøre kurs, eks. FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg) for trikk, T-bane og nødetater Oslo brann og redning, Asker og Bærum brannvesen.
 • Bidra med opplæring av AFA (Ansvarlig for arbeidet) på verkstedene for trikk og T-bane.
 • Bidra med oppdatering av Driftsleders instruks.
 • Være med på befaring ved tilsyn og utarbeidelse av info/svar til offentlige myndigheter, DSB, DLE
 • Delta ved granskning etter strømhendelser hvor person har fått strømgjennomgang.
 • Kunne skrive ut sikkerhetskort til personell som skal ha tilgang til Sporveiens likerettere.
 • Kunne svare ut tilsynsrapporter fra DLE (Det Lokale Eltilsyn) mot Elvia.
 • Være med på befaringer når det skal gjennomføres tverrfaglige risikovurderinger der andre etater er involvert, eks. Elvia, Statens veivesen, Telenor m.fl.

Kvalifikasjonskrav:

 • Bachelor/ Master Elkraft
 • Erfaring i arbeid med elkraft på ulike nivå
 • Erfaring med ressursplanlegging + kvalitet og effektiviseringsarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk
 • Gjerne erfaring med Lean
 • Gode ferdigheter i utnyttelse og bruk av databaserte støttesystemer

Personlige egenskaper:

I rollen som assisterende driftsleder vil du møte mange utfordringer, derfor bør du trives som pådriver og se de gode løsningene. Det er viktig at du har høy integritet, kommuniserer tydelig og at du trives med å lede og motivere andre. Du har gode samarbeidsevner, er fleksibel og motiveres av å bidra til nytekning og endring. Du er pålitelig og nøyaktig, og evner å foreta veloverveide beslutninger.

Du må etterleve våre verdier og du er engasjert, endringsorientert og profesjonell. I lederrollen vil du være en viktig rollefigur og du forplikter å holde deg selv og de ansatte oppdatert samt jobbe våre miljøutfordringer og etterfølge lover og forskrifter i Sporveien.

Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). 

Sporveien AS samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med Magne Høie på telefon 916 72 690 eller mail magne.hoie@sporveien.com

Kontaktpersoner

Magne Høie
Mobil: 916 72 690

Hvem er Sporveien?

Sporveien leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedvekt i Oslo og Viken. Selskapet eier og forvalter også eiendom og infrastruktur for trikk og T-bane. Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser og fraktet 155 millioner passasjerer i 2020. Konsernet har 3700 ansatte og en omsetning på 4,7 milliarder kroner.

Konsernsenteret har ansvaret for de strategiske og overordnede føringene for alle resultatenhetene og selskapene i konsernet. Senteret består av hovedområdene Økonomi og finans, HR, Kvalitet og HMS, Kommunikasjon og samfunnskontakt, Markedstjenester, Dokumentsenter, Strategi og konsernutvikling, Digitalisering og innovasjon, IT, Konsernjuridisk og compliance, Informasjonssikkerhet og Eiendom.

Det er 166 ansatte i konsernsenteret.