Asset Maintenance Management

Msc. / Bsc. /Siv.ing

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR har ambisjon om å bli ledende i Europa på vedlikehold av jernbane. For å nå dette vil bl.a. World Class Maintenance prinsipper bli lagt til grunn. Vedlikehold i Bane NOR ivaretar våre investeringer og bidrar aktivt til strategiske beslutninger som gjør at Bane NOR kan levere: høy tilgjengelighet, pålitelighet, både punktlighet og regularitet, samt lav miljøbelastning og høy sikkerhet.

Nå er vi inne i en historisk satsing på vedlikehold av jernbanen og søker 6 nye medarbeidere som har høyere utdanning innenfor vedlikeholdsledelse og vedlikeholdsengineering. Du er fortrinnsvis EU-sertifisert innen Vedlikehold (World Class Maintenance), og har en sterk drivkraft for å gjøre Bane NOR til europeisk beste.

 • Vi søker fortrinnsvis sivilingeniører med fordypning innen vedlikehold (RAMS/ Pålitelighet) i følgende stillinger:
 • 4 stk prosessledere for Vedlikehold
 • 1 fagsjef for Vedlikehold
 • 1 planlegger Strategisk Vedlikehold

1) Prosessleder vedlikehold
Skal være en sentral funksjon som skal sikre at Bane NOR når sine mål gjennom kontinuerlig forbedring av vedlikehold. Prosessleder Vedlikehold skal lede dedikerte tverrfaglige prosessteam med mål om å sikre at lønnsomme tiltak iverksettes gjennom gode analyser. (RCM, LCC, FMECA, rotårsaksanalyse, kostanalyse, osv).

2) Fagsjef
Har spisskompetanse i Asset Management, vedlikeholdsledelse og -engineering. Fagsjef har overordnet ansvar for utvikling av vedlikeholdskonsepter og strategier for vedlikehold av infrastrukturen. Som fagsjef skal du sørge for standardisering og utvikling av vedlikeholdsfaget i Bane NOR.

3) Planlegger Strategisk Vedlikehold
Planlegger har ansvar for å sikre optimal strategisk plan for strategisk vedlikehold og fornyelser. Planlegger skal jobbe tett sammen med Asset Managers.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis sivilingeniør/master/bachelor innenfor Vedlikehold, RAMS, tekniske fag+
 • Erfaring med RAMS, LCC, pålitelighetsarbeid og optimalisering av vedlikeholdsprogrammer, Asset Manangement+
 • Sertifisering i vedlikehold
 • EFNMS (European Federation of National Maintenence Societies)

Personlige egenskaper

 • Interesse og forståelse for moderne vedlikehold og engineering
 • God gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons
 • og samarbeidsevner
 • Analytisk og Kundeorientert
 • Initiativrik, omstillingsdyktig og positiv
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team

Kontaktpersoner

Fahad Rehman
Telefonnummer: (+47) 91652585
Pål Skogan
Telefonnummer: (+47) 40038825

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon