Asplan Viak søker etter sporplanleggere

Sporplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Samferdsel er et sterkt satsningsområde for Asplan Viak. Vi er involvert i flere av landets største samferdselsprosjekter innen både veg, jernbane og flyplass. Hos oss vil du bli en viktig bidragsyter i et av landets ledende, tverrfaglige rådgivningsmiljø. I vår Samferdselsavdeling vil du på landsbasis få over 130 kollegaer.

Vi er med i flere rammeavtaler for Bane NOR og Jernbanedirektoratet, med et vidt spenn i oppgaver, fag og plannivå. Vi har også pågående rammeavtaler med Oslo sporveier, Ruter og Bybanen i Bergen. Asplan Viak sitt tverrfaglige rådgivingsmiljø dekker alle fagområder som er nødvendig for utredning og planlegging av baneanlegg, med tilhørende infrastruktur; VA og drenering, ​arkitektur og landskap, Ytre miljø og miljøteknikk, støy og vibrasjoner, konstruksjon og RIB, veg og planskilte kryssinger, ingeniørgeologi og tunnel. Vi ønsker nå å styrke samferdselsgruppa og øke kapasiteten ytterligere med jernbaneteknisk kompetanse.

I Asplan Viak jobber vi mye på tvers av fag og geografi for å utnytte den kompetansen og de ressursene vi har. Avhengig av din bakgrunn og erfaring vil du kunne jobbe på store tverrfaglige samferdselsprosjekter, men også i mindre regionale og lokale prosjekter. Oppgavene er varierte og omfatter planlegging og prosjektering. Vi er opptatt av å se den enkelte medarbeider og du vil ha gode muligheter til å kunne påvirke din egen utvikling og arbeidshverdag.

Vi har i dag sporplanleggere i Sandvika og Trondheim. Du vil bli del av én av gruppene våre, med hyggelige kollegaer i alle aldersgrupper. Vi arbeider med hele spennet av oppgaver nevnt over på oppdrag over hele landet, uavhengig av hvor du holder til. Hos oss vil du få utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.  Vi har senest hatt oppdrag knyttet til kapasitetsutvikling på Kongsvingerbanen i form av kryssingsspor og tilsving mellom Solør- og Rørosbanen. I disse oppdragene har vi selv utformet sporplaner som grunnlag til videre faganalyser. Vi har også hatt store utredninger på Kongsvingerbanen samt utredet Nord-Norgebanen. Vi er for tiden involvert i planleggingen av flere kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen. I framtiden forventer vi å bidra gjennom store og små rammeavtaler i tillegg til at vi er landsledende på offentlige planprosesser og forbereder oss på større oppgaver knyttet til Intercity-utbyggingen på Østlandet. 

Kontorsted: Alle / Sandvika eller Trondheim

Er du sporplanlegger med erfaring og kan jobbe selvstendig, har du muligheten til selv å velge ved hvilken kontorlokasjon du vil ha din arbeidsplass. Se hjemmesidene hvor vi er.

Er du nyutdannet eller ikke har så lang erfaring, kan du velge kontorplass ved en av våre 2 kontorer der vi i dag er bemannet med sporplanleggere

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver vil avhenge av kompetanse og bakgrunn.

 • Planlegging og prosjektering av bane i tverrfaglige oppdrag
 • Utarbeidelse av modeller, tegninger, anbudsdokumenter, faseplaner, kostnadsoverslag etc.
 • Deltakelse i oppdrag fra konseptvalgutredninger, utredninger, mulighetsstudier og kommunedelplaner til tekniske hovedplaner og detaljplaner, byggeplaner og oppfølging ved utførelse

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning fra universitet/høgskole
 • Erfaring fra bruk av AutoCad / NovaPoint
 • Kompetanse/kurs innen jernbanetekniske fag
 • Erfaring med/ ønske om arbeid i tverrfaglige prosjektteam 
 • Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring er en fordel, men nyutdannede oppfordres også til å søke

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst, selvstendig og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God til å finne løsninger og ta initiativ
 • God helhetsforståelse

Vi tilbyr:

 • Faglig interessant miljø med dyktige og hyggelige kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor, fem ukers ferie, fri arbeidsdagene i påskeuken og romjulen
 • Fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer

Kontaktpersoner

Vibeche Håheim Kind
Gruppeleder, Sandvika
Telefonnummer: +47 408 51 923
Wenche Lunder
Gruppeleder Samferdsel, Trondheim
Telefonnummer: +47 928 00 220

Hvem er Asplan Viak?

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer, heleid av Stiftelsen Asplan. Når vi planlegger og gir råd, har vi også de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss. I vår strategi forplikter vi oss til rapportering på en trippel bunnlinje med tydelige mål for økonomiske resultater, samt miljømessige og samfunnsmessige effekter av driften.

Vårt formål er å skape varige verdier for et samfunn i endring sammen med våre kunder. Vi ser det som vårt ansvar å bidra til samspill og dialog mellom ulike aktører i samfunnsutviklingen, og aktivt delta i arbeidet med å komme frem til gode svar og løsninger på samfunnsutfordringer vi står overfor.

Les mer om Asplan Viak og se flere ledige stillinger