Asplan Viak-programmet 2019/2020

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Asplan Viak - programmet er et tilbud til studenter som utmerker seg i faglig sammenheng. Årlig slipper et fåtall studenter gjennom nåløyet. Studentene får tilbud om spennende praksis og god veiledning i et av landets største rådgivningsmiljøer. I tillegg vil de motta stipender og ha gode muligheter for fast jobb etter endt studietid. Vi stiller med kontorplass i Sandvika, Bergen, Trondheim og Stavanger.  Andre steder kan vurderes.

Programmet er et tilbud til deg som begynner som 5.års-student høsten 2019 ved

NTNU:

 •  Institutt for bygg og miljøteknikk
 •  Institutt for arkitektur og planlegging  

NMBU:

Studieprogram vann- og miljøteknikk    

Programmet er tredelt og består av sommerjobb, prosjektoppgave og masteroppgave:

1.     SOMMERJOBB

Vi tilbyr sommerjobb i 4-6 uker sommeren mellom 4. og 5. årstrinn ved et av våre større kontorer. Arbeidsoppgavene vil være knyttet opp mot pågående oppdrag innenfor aktuelle fagtema. Forberedelse til prosjekt-/masteroppgaven kan være en del av sommerjobben. Du kan selv påvirke hvilket kontor du ønsker å jobbe ved. 

2.     PROSJEKTOPPGAVEN

Vi tilbyr bistand til valg av oppgave og veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven. Denne skal primært gjennomføres ved universitetet og vi tilbyr et stipend på kr 16 000,- når oppgaven er levert.

3.     MASTEROPPGAVEN

Vi tilbyr veiledning gjennom hele arbeidet med masteroppgaven. I tillegg stiller vi med kontorplass. Både oppgaver som går i dybden innenfor et av de nevnte temaene (spesialisering), og oppgaver som dekker flere tema/fagområder (faglig bredere oppgaver) kan være aktuelt. Vi tilbyr et stipend på kr 36.000,- som utbetales når oppgaven er levert. 

Asplan Viak-programmet er for studenter med interesse innenfor ett eller flere av følgende fagtema:

 • Trafikk- og transportplanlegging
 • Vegplanlegging/-prosjektering
 • Jernbaneplanlegging/-prosjektering
 • Samordnet areal- og transportplanlegging
 • VA transportsystemer/prosjektering
 • Vannbehandling/avløpsrensing/prosessteknikk 
 • Overvannshåndtering og hydrologi
 • Akustikk
 • Drift og vedlikehold av veg
 • Vegteknologi
 • Prosjekteringsledelse samferdselsprosjekter
 • BIM i samferdselsprosjekter
 • Tunnelplanlegging/-prosjektering
 • Anleggsteknikk
 • Geoteknikk

Dette skal søknaden inneholde:

 • Din motivasjon for å søke på Asplan Viak-programmet- husk at din søknad skal skille seg ut i mengden
 • Oppgave-/fagtema du kan tenke deg prosjektoppgave/masteroppgave innenfor
 • Hva slags type oppgaver du er mest interessert i (spesialiserte eller bredde)
 • Karakterutskrifter fra videregående skole og NTNU/NMBU/annen høyere utdanning
 • Attester fra arbeidserfaring, tillitsverv mm.
 • Referanser
 • Ønsket kontorsted

 Søknad og andre vedlegg skal sendes via linken Send søknad.

Kontaktpersoner

Kari Skogstad Norddal
Gruppeleder Plan
Telefonnummer: +47 41575287
Kristian Ohr
Avdelingsleder Vann og miljø
Telefonnummer: 47 90 73 66 31
Wenche Lunder
Gruppeleder Samferdse
Telefonnummer: +47 92800220

Hvem er Asplan Viak?

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Les mer om Asplan Viak og se flere ledige stillinger