Aspiranter til trafikkstyring på Ål stasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Sikker og punktlig trafikkavvikling, god kundeinformasjon og tilfredse kunder er viktige fokusområder for Bane NOR. Til disse viktige oppgavene skal vi nå ansette aspiranter til trafikkstyring på Ål stasjon. Arbeidssted vil være Ål.

Arbeidsoppgaver
 • holde oversikt over og styre togtrafikken inne på en stasjon og på togstrekninger fram til neste stasjon
 • holde kontakt med togleder og betjente stasjoner om alle forhold som har betydning for trafikkavviklingen
 • melde fra om og håndtere avvik etter fastsatte retningslinjer
 • bidra med informasjon til de reisende


  Trafikkstyring er basert på skiftarbeid, og mange stasjoner er betjente hele døgnet.

  Du må være innstilt på å utføre trafikkstyrertjeneste også ved andre stasjoner ved behov.

Ønskede kvalifikasjoner
 • bestått 3-årig videregående skole eller fagbrev
 • gode datakunnskaper
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • gode engelskkunnskaper
 • har førerkort for bil
 • oppfyller kravene i Togframføringsforskriften, Kap. 10. Krav til helse (se Togframføringsforskriften)
Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som tar ansvar, er selvstendig og nøyaktig og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må kunne ta initiativ og være god til å prioritere.

  Praktiske forhold

 • Den som blir ansatt som trafikkstyreraspirant, må oppfylle helsekravene i Togframføringsforskriften og bestå tester.
 • Opplæringstiden til trafikkstyrer er ca ni måneder med oppstart ca 1.9.2018. Opplæringen er en kombinasjon av praktisk og teoretisk opplæring. Den teoretiske opplæringen foregår på Norsk jernbaneskole i Oslo. Aspirantene skal bestå delprøver som viser at de har nådd målene innen de enkelte temaene. Den praktiske opplæringen foregår på Ål og andre stasjoner.
 • Det betales lønn i opplæringstiden. De som har behov for overnatting på grunn av lang reisevei til Norsk jernbaneskole i Oslo, vil få tilbud om bosted dekket av Bane NOR.
Vi tilbyr
 • et profesjonelt og godt arbeidsmiljø
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • personalbillett med NSBs tog
 • karrieremuligheter: bestått eksamen og erfaring som trafikkstyrer gir grunnlag for å søke opplæringsstilling som togleder
 • Du vil få lønn som trafikkstyreraspirant i opplæringstiden. Fast ansettelse som trafikkstyrer krever at alle eksamener er bestått. Trafikkstyrere lønnes i henhold til de til enhver tid gjeldende tariffavtaler. I tillegg utbetales det en godtgjørelse for arbeid på kveld, natt og helge-/høytidsdager.
 • For at vi skal kunne vurdere din søknad, må du laste opp alle vitnemål og svare på alle tester innen søknadsfristen.

 • Vil du vite mer om hvordan det er å arbeide som trafikkstyrer på Ål? Les mer på banenor.no/trafikkstyrer eller kontakt oss på telefon og ta en tur innom.

Kontaktpersoner

Knut Aasen
Telefonnummer: Tlf (+47) 916 66 033

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon