Aspiranter til trafikkstyring Nordlandsbanen

Stillingsbeskrivelse

Sikker og punktlig trafikkavvikling, god kundeinformasjon og tilfredse kunder er viktige fokusområder for Bane NOR. Til disse viktige oppgavene skal vi nå ansette aspiranter til trafikkstyring på stasjoner på Nordlandsbanen. Aktuelle opplæringsstasjoner i aspirantperioden kan bl.a. være Bodø, Fauske, Rognan, Dunderland, Mo i Rana og Mosjøen.

Arbeidsoppgaver

  • holde oversikt over og styre togtrafikken inne på en stasjon og på togstrekninger fram til neste stasjon
  • holde kontakt med togleder og betjente stasjoner om alle forhold som har betydning for trafikkavviklingen
  • melde fra om og håndtere avvik etter fastsatte retningslinjer
  • bidra med informasjon til de reisende


   Trafikkstyring er basert på skiftarbeid, og mange stasjoner er betjente hele døgnet.

   Du må være innstilt på å utføre trafikkstyrertjeneste også ved andre stasjoner ved behov.

Ønskede kvalifikasjoner

  • bestått 3-årig videregående skole eller fagbrev
  • gode datakunnskaper
  • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
  • gode engelskkunnskaper
  • har førerkort for bil
  • oppfyller kravene i Togframføringsforskriften, Kap. 10. Krav til helse (se Togframføringsforskriften)
  • Bane NOR samarbeider med ekstern leverandør om bakgrunssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen

Personlige egenskaper

  • Vi søker deg som tar ansvar, er selvstendig og nøyaktig og har gode kommunikasjons
  • og samarbeidsevner. Du må kunne ta initiativ og være god til å prioritere.
  • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

   Praktiske forhold

  • Den som blir ansatt som trafikkstyreraspirant, må oppfylle helsekravene i Togframføringsforskriften og bestå flere arbeidspsykologiske tester.
  • Opplæringstiden til trafikkstyrer er ca ni måneder med oppstart i september 2019. Opplæringen er en kombinasjon av praktisk og teoretisk opplæring. Den teoretiske opplæringen foregår på Norsk jernbaneskole i Oslo. Aspirantene skal bestå delprøver som viser at de har nådd målene innen de enkelte temaene. Den praktiske opplæringen foregår på opplæringsstasjoner.
  • Det betales lønn i opplæringstiden. De som har behov for overnatting på grunn av lang reisevei til Norsk jernbaneskole i Oslo, vil få tilbud om bosted dekket av Bane NOR.

Vi tilbyr

  • et profesjonelt og godt arbeidsmiljø
  • gode forsikrings
  • og pensjonsordninger
  • personalbillett med NSBs tog
  • karrieremuligheter: bestått eksamen og erfaring som trafikkstyrer gir grunnlag for å søke opplæringsstilling som togleder
  • Du vil få lønn som trafikkstyreraspirant i opplæringstiden. Fast ansettelse som trafikkstyrer krever at alle eksamener er bestått. Trafikkstyrere lønnes i henhold til de til enhver tid gjeldende tariffavtaler. I tillegg utbetales det en godtgjørelse for arbeid på kveld, natt og helge-/høytidsdager.
  • For at vi skal kunne vurdere din søknad, må du laste opp alle vitnemål og svare på alle tester innen søknadsfristen.

Kontaktpersoner

Åge Grønbech
Områdesjef
Telefonnummer: 402 12 705

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon