Arkitekt/interiørarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

Det er ledig stilling som seniorarkitekt i seksjon for Arkitektur. I denne stillingen vil du i hovedsak bidra inn iprosjekter i tidligfase. Viktige arbeidsområder vil være Planlegge og gjennomføre brukerprosesser med behovsanalyse, arealeffektivisering,arbeidsplassutvikling og programmering i tidligfasen.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til behovsutredninger, funksjonsanalyser, observasjonsstudier, mulighetsstudier og konseptvalg for prosjekter i tidligfase
 • Vurdere eksisterende bygninger/lokaler for ny bruk
 • Planlegge og lede programmering og utforming av kravspesifikasjoner for byggeprosjekter, herunder programmeringsledelse
 • Utarbeide rom-, funksjons-, kravspek og byggeprogram i nært samarbeid med brukere
 • Anskaffe kompetanse på å programmere, koordinere og følge opp brukerutstyr i byggeprosjektene
 • Bidra til effektivisering, endring og utvikling innen arbeidsplasser og arbeidsmiljøer
 • Bidra til konkurransegrunnlag og evaluering av tilbud
 • Følge opp prosjektene gjennom prosjektering og gjennomføring

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad i interiørarkitektur / arkitektur, eller tilsvarende og 5 års relevant erfaring
 • Det kreves erfaring med planlegging og gjennomføring av brukerprosesser,  arealeffektivisering og arbeidsplassutvikling
 • Det er ønskelig med erfaring fra ledelse av programmering i et byggeprosjekt, samt  programmering , koordinering og oppfølgning av brukerutstyr
 • Erfaring med bruksendring og rehabilitering av eksiterende bygg er ønskelig
 • Erfaring med offentlige anskaffelser er en fordel
 • Materialkunnskap med kompetanse innen miljøvennlige materialer er en fordel
 • Ferdigheter i relevante IKT-verktøy som dRofus og DAK  samt verktøy for visualisering og kommunikasjon er en fordel
 • Kjennskap til teknologi som parametrisk design i gjennomføring av designprosesser er ønskelig.
 • Det kreves god skriftlig, muntlig og visuell framstillingsevne og gode norskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner.
 • Kunde- og serviceorientert
 • Strukturert og leveransedyktig

 

Vi tilbyr

Arbeid med noen av de mest spennende byggeprosjektene i Norge Godt arbeidsmiljø med mye tverrfaglig samarbeid Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver Store muligheter for utvikling innen eget fag, prosjektarbeid, miljø og teknologi Kompetanseutvikling via Statsbyggskolen og eksterne kurs Stillingen lønnes i stillingskode 1182 seniorarkitekt i for tiden fra 580 000,- til 700 000,-. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere avlønning vurderes. Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Kontaktpersoner

Marianne Kratz
seniorrådgiver HR
Telefonnummer: 22954006

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger