Arkitekt/ingeniør/samfunnsplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe i en mangfoldig og levende bydel i vekst og med nye byområder under utvikling? Vi søker deg som vil bidra til å gjøre oss til en offensiv pådriver i samfunns-og infrastrukturutvikling og fremme urbane kvaliteter. Bydel Frogner søker nå arkitekt/ingeniør. Stillingen er plassert i stabsavdeling underlagt bydelsdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Saksutredning og oppfølging i byutvikling, trafikk-, miljø- og byggesaker
 • Saksforberedelser og deltakelse i miljø- og byutviklingskomiteens møter
 • Være pådriver mot andre etater og virksomheter i byutvikling generelt og barnehageutbygging spesielt
 • Initiere, utvikle, foreta anskaffelser knyttet til, og følge opp prosjekter i nærområder
 • Forvaltning av bydelens grønne arealer og plasser i samråd med NAV
 • Rådgivende funksjon mot enhetene mtp kontraktsoppføling og indre vedlikehold av bygg i samarbeid med byggeier
 • Rådgivende funksjon mht utvikling av barnehagenes uteområder
 • Styring- og økonomioppføling av prosjekter
 • Tett samarbeid med Omsorgsbygg spesielt, Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten, og Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kvalifikasjoner

 • Evne til å håndtere mange og varierte oppgaver og personer i en enhet med høy aktivitet og tidvis korte tidsfrister
 • Kjennskap til kommunal forvaltning er en fordel, gjerne også erfaring fra privat virksomhet
 • Gode datakunnskaper, herunder evne til å tilegne seg nye verktøy

Utdanning

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad
 • arkitket, ingeniør, samfunnsplanlegger eller annen relevant utdanning

Egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Innovativ og handlingsdyktig
 • Må kunne arbeide selvstendig og resultatorientert

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø og en utfordrende arbeidsdag i en offensiv og innovativ sentrumsbydel
 • Engasjert bydel i utviklingsarbeid
 • Flotte kontorlokaler i Bydelens hus på Skillebekk
 • Innendørs sykkelparkering
 • El-sykkel til disposisjon i arbeidstiden
 • Fast stilling
 • Lønn etter avtale

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Kontaktpersoner

Brynhild Vestad

Hvem er Oslo Kommune - Bydel Frogner?

Bydel Frogner er en sentrumsbydel vest i Oslo med urbane kvaliteter og naturområder som Bygdøy og Frognerparken. Bydelen grenser til bydelene Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker og St. Hanshaugen samt Oslofjorden og sentrum. 

Bydel Frogner skal tilby sine i overkant av 57 000 innbyggere tilgjengelige, innovative og kvalitative tjenester. Samtidig skal bydelen være en offensiv pådriver i samfunns- og infrastrukturutviklingen, legge til rette for et aktivt lokalengasjement og sikre gode urbane kvaliteter. Tjenestene våre har fokus på forebyggende arbeid og tidlig intervensjon, kvalitet og forutsigbarhet samt nær og tillitsfull kommunikasjon. 

For mer informasjon om oss, se  www.bydel-frogner.oslo.kommune.no