Arkitekter med erfaring innenfor områdene teknologi, integrasjon, informasjon, prosess og sikkerhet

Arkitekt IKT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Sykehuspartner har en sentral rolle for å sikre at teknologi anvendes til det beste for pasienten, som ivaretar kravene til informasjonssikkerhet og at det kan forvaltes på en god måte. Sykehuspartner har over lengre tid opparbeidet et kompetent arkitekturmiljø som bidrar inn i store programmer som sykehusbygging, infrastrukturmodernisering og digital fornying. 

Vi trenger flere dyktige arkitekter med erfaring innenfor områdene teknologi, integrasjon, informasjon, prosess og sikkerhet. Arbeidsoppgavene vil være varierte, men er knyttet mot å utrede muligheter vi har innenfor gjeldende føringer. Det vil også være stort fokus på å tilrettelegge for gjenbruk og å optimalisere prosessene for utarbeidelse av arkitekturleveranser. 

Vi trenger også arkitekter som kan ta ledende rolle i sentrale programmer. Programmet for sykehusbygging skal sikre IKT til flere nye sykehusbygg de kommende 10 årene, deriblant nytt sykehus i Drammen og nye bygg for Oslo universitetssykehus. Programmet for infrastrukturmodernisering skal gjennomføre en betydelig modernisering av regionens IKT-infrastruktur som innebærer bruk av moderne infrastrukturtjenester. Sikkerhetsprogrammet skal ivareta en rekke behov innenfor sikkerhetsområdet, som IAM, GDPR, beskyttelse og deteksjon, samt kontinuerlig oppdatere regionens sikkerhetsarkitektur 

Arbeidsoppgavene

Vil være svært varierte. Du vil kunne utarbeide løsningsarkitektur innenfor ulike fagormåder. Du vil kunne få stort ansvar i å holde i helhetlig arkitektur for virksomheten og du vil kunne påvirke utviklingen av IKT for spesialisthelsetjenesten gjennom mange ulike kanaler. 

Sykehuspartner har kontorer flere steder i sør-øst Norge, vennligst oppgi hvilken lokasjon du kunne tenke deg. 

Aktuelle kandidater vil kontaktes fortløpende.

Kvalifikasjoner

 • Relevant arbeidserfaring som arkitekt innenfor ett eller flere av fagområdene informasjon, prosess, integrasjon, teknologi og sikkerhet.
 • Nyutdannede med relevant faglig sammensetning oppfordres også til å søke
 • Relevant arbeidserfaring vil kunne kompenserer for manglende formell kompetanse

Utdanningsretning og nivå

 • Helsefag
 • IKT fag
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Gjennomføringskraft
 • Formidler budskap tydelig og lettfattelig, verdsetter god dokumentasjon
 • Både resultat- og samarbeidsorientert

Vi tilbyr

 • Meningsfulle oppgaver i et dynamisk og trivelig arbeidsmiljø
 • Kompetente kollegaer og faglig krevende utfordringer
 • Fleksibilitet for den ansvarsbevisste
 • Lønn og vilkår etter avtale

Andre opplysninger

Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Kontaktpersoner

Christian Brodersen
Seksjonsleder
Thor Lunde
Avdelingsleder

Hvem er Sykehuspartner HF?

Sykehuspartner HF er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi leverer IKT-, prosjekt-, lønns- og personaltjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst. Vi forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 70.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste. Sykehuspartner har ca. 1400 ansatte og har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og Innlandet.

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling.