Arkitekt og Landskapsarkitekt!

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Norconsult-konsernet har på kort tid blitt et landets største arkitektmiljøer. 1. juni bel Nordic office of architecture en del av selskapet og antallet arkitekter er nå over 400. Vi er overbeviste om at estetiske verdier, bærekraft, varighet, funksjonalitet og design er nøkkelord for fremtiden.

Stillingsbeskrivelse

Norconsults har et spennende fagmiljø innen landskapsarkitektur, arkitektur og plan i Sandvika som består av totalt ca. 75 sivilarkitekter, landskapsarkitekter og planleggere. Vi jobber hver dag med å finne helhetlige og bærekraftige løsninger for våre omgivelser. Norconsult skal være kjent for å utvikle de beste tverrfaglige løsningene i et helhetsperspektiv som også inkluderer design og estetikk. Dette gjør vi i samarbeid med et stort og tverrfaglig miljø i Norconsult. På grunn av økende oppdragsmengde ønsker vi å styrke kapasiteten med erfarne fagfolk som kan bidra med faglig innsikt og engasjement.

Avdeling Landskap har i dag 15 medarbeidere. Avdelingen er del av et større fagnettverk med ca. 60 landskapsarkitekter totalt i Norge. Avdeling Arkitektur har i dag 19 medarbeidere og er en del av et større fagnettverk med ca. 250 arkitekter totalt i Norge. Vi har et godt miljø både faglig og sosialt med medarbeidere som trives og utgjør et stabilt kollegium.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Mulighetsstudier, skisseprosjekter og forprosjekter
 • Detaljprosjektering og byggeoppfølging
 • Oppdragsledelse og fagansvar
 • Skoler, gater og torg, sykehjem, boliger, prosessanlegg, holdeplasser og stasjoner, parker, veier, bekkeåpning- og overvann, mm.

For oss er det viktig at du:

 • Er markeds- og kundeorientert, med et godt kontaktnettverk
 • Har erfaring fra arbeid med tverrfaglige prosjekter, gjerne fra rådgivende virksomhet
 • Er kreativ og engasjert
 • Bidrar til et godt sosialt og faglig miljø
 • Har en master/bachelor i landskapsarkitektur/arkitektur
 • Fortrinnsvis har 5 års erfaring
 • Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag, utleiehytter m.m.

Søknad med CV, vitnemål, portfolio og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider.

Kontaktpersoner

Hilda Øfsthus
Avdelingsleder Hovedkontor
Telefonnummer: 45401698
Kate Holm
Sivilarkitekt MNAL, Avdelingsleder Arkitektur

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine ca. 3500 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger