Arenaleder Bardufoss region nord

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I Eiendomsforvaltning region nord er det ledig fast stilling som Arenaleder i Bardufoss.

Stillingen er underlagt driftsavdelingen, som har direkte ansvar for driftstjenesten i regionen og spesielt at den blir løst innenfor fastsatte rammer, målsettinger, lover og regler.

Arenakonseptet skal bedre våre brukeres opplevelse av alle Forsvarsbyggs leveranser. Gjennom fokus på plan, det gode vertskap, trygghet og sikkerhet, skal vi gjøre Norges mest aktive kvadratmetre til smarte, sikre og grønne arenaer. Konseptet tar utgangspunkt i Forsvarsbyggs visjon; "Vi bygger forsvarsevne hver dag".

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetlovens bestemmelser - jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på vår nettside: www.forsvarsbygg.no og vår karriereside www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver
 • Være kundens viktigste kontaktpunkt på arena Bardufoss
 • Lokalt ansvar for at Forsvarsbygg ivaretar sin rolle som vertskap
 • Kjennskap til -, og ansvar for samordning av Forsvarsbyggs aktiviteter på arenaen, slik at tjenestene leveres effektivt, enhetlig og med riktig kvalitet
 • Ansvar for kundedialog med EBA-kontaktene hos Forsvaret
 • Ansvarlig for kundeservice og utførende drift
 • Personalansvar for ansatte i enheten (driftsplanlegger og driftspersonell).
 • Budsjett- og resultatansvar
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant teknisk utdanning på universitets- eller høyskolenivå
 • Annen relevant kombinasjon av utdannelse og erfaring vil kunne bli vurdert
 • Relevant ledererfaring
 • Kjennskap til eiendomsforvaltning er ønskelig
 • Erfaring med kunderettet virksomhet er ønskelig
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig
 • Førerkort kl B
Personlige egenskaper
 • Gode leder- og samarbeidsegenskaper
 • Initiativ og gjennomføringsevne
 • Strukturert
 • Resultatorientert
Vi tilbyr
 • Lønn som Ingeniør/Overingeniør (kode 1083/1087), ltr 60-75 (517 700-686 900).
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Kontaktpersoner

Tor Esben Nergård
Leder drift
Telefonnummer: (+47) 971 79 062

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger