Arealplanlegger/samfunnsplanlegger

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Fauske kommune har for tiden stor aktivitet og optimisme med mange spennende prosjekter på gang. Ny E6 - Ny by er ett av dem. Byrom og byromsutvikling er en annen viktig del og inngår i det totale utviklingspotensial vi ser for å få Fauske kommune inn i fremtiden. Flere større kommunale reguleringsplaner vil også være viktige arbeidsoppgaver for deg. Hos oss vil du få en unik mulighet til å være med på å utvikle Fauske kommune for fremtiden.

Vår avdeling består av mennesker med fagbakgrunn som byggesaksbehandlere, ingeniører og planleggere. I tillegg vil du samarbeide med andre dyktige aktører. 

Vi søker en arealplanlegger/samfunnsplanlegger som kan bidra til å utfylle vår kompetanse og erfaring. Og du vil være med å gjøre vår arbeidshverdag enda kjekkere. Du har entusiasme, glød og ønsker å gjøre et samfunnsnyttig arbeid. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og mot kunder med en variert og utfordrerne arbeidshverdag, så vil vi gjerne ha deg med på laget vårt. 

Arbeidsoppgaver vil være: 

 • Samfunnsplanlegging – være med på å utvikle Fauske kommune inn i fremtiden
 • Saksbehandling av kommunale og private reguleringsplaner 
 • Medvirkning og samarbeid med kommunens innbyggere, utbyggere og andre interessegrupper, samt regionale myndigheter
 • Ajourføring av kommunens planregister 
 • Andre relevante oppgaver kan bli tillagt stillingen 

Kvalifikasjoner: 

 • Relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå 
 • Relevant praksis kan oppveie for manglende formell kompetanse 
 • God kunnskap om plan – og bygningsloven 
 • Ha kjennskap til offentlig forvaltning 
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre 
 • Initiativrik 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Et godt tverrfaglig miljø, med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheter for faglig utvikling  
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning gjennom KLP  

Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.    

CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.   

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.   

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.   

Velkommen som søker!   

Fauske kommune ligger i Nordland og har nærmere 10 000 innbyggere og et areal på rundt 1200 kvadratkilometer. Stedet er sentralt i Indre Salten med store virksomheter som NAV, SKS og Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS). Kommunen har lange og sterke tradisjoner rundt gruvedrift og mineralutvinning. Blant annet kan du se spor av dette i sentrum av Fauske der marmortorget er godt synlig. Vi er også et knutepunkt for handel og transport - midt på E6.

«Folkehelsekommunen der alle trives» er vår visjon. Kommunen skal strekke seg etter å oppnå god livskvalitet for alle og stadig når vi nye mål. Vi har satsning på arbeidet med barn og unge, og alle våre sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem. Fauske er godt kjent for sine arrangementer som NM på ski og VM i dans. Kultur står sterkt, og det frivillige arbeidet er unikt. Vil du vite mer, se www.fauske.kommune.no  

Kontaktpersoner

Rune Reisænen
Enhetsleder
Mobil: 756 04059
Trond Heimtun
Enhetsleder
Telefonnummer: 97074351
Mobil: 75604805

Hvem er Fauske kommune?

Fauske kommune ligger i Nordland og har nærmere 10 000 innbyggere og et areal på rundt 1200 kvadratkilometer. Stedet er sentralt i Indre Salten med store virksomheter som NAV, SKS og Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS). Kommunen har lange og sterke tradisjoner rundt gruvedrift og mineralutvinning. Blant annet kan du se spor av dette i sentrum av Fauske der marmortorget er godt synlig. Vi er også et knutepunkt for handel og transport - midt på E6.

«Folkehelsekommunen der alle trives» er vår visjon. Kommunen skal strekke seg etter å oppnå god livskvalitet for alle og stadig når vi nye mål. Vi har satsning på arbeidet med barn og unge, og alle våre sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem. Fauske er godt kjent for sine arrangementer som NM på ski og VM i dans. Kultur står sterkt, og det frivillige arbeidet er unikt. Vil du vite mer, se www.fauske.kommune.no