Arealplanlegger/samferdselsplanlegger

Sektor for miljø og samfunnsutvikling-planavdelingen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Nittedal kommune har stort utbyggingspress og sterk befolkningsvekst. Vi skal legge til rette for attraktiv stedsutvikling, gode boligområder, næringsutvikling, offentlige formål og opprettholde "den grønne bygda". Vi skal gjennomføre et omfattende reguleringsplanarbeid de nærmeste årene: Nye Nittedal sentrum skal bli dobbelt så stort, Rv4 skal legges om, det skal bygges flere nye skoler, barnehager og idrettsanlegg, med tilhørende teknisk infrastruktur. Nå har vi ledig en toårig prosjektstilling som arealplanlegger/samferdselsplanlegger i planavdelingen. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Kommunen har et personalpolitisk mål om: - å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, - å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne,- å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering. 

Kommunen ønsker ikke å bli kontaktet av annonse/telefonselgere. 

 

Arbeidsoppgaver

Vi er p.t. 8 ansatte i et sterkt og bredt fagmiljø. Sentrale oppgaver for stillingen er: 

 • Utarbeiding av reguleringsplaner med tilhørende prosjektering av teknisk infrastruktur 
 • Saksbehandling av reguleringsplaner og dispensasjoner etter plan- og bygningsloven 
 • Veiledning og utredning i forbindelse med arealspørsmål 
 • Du vil møte faglige utfordringer innen arealutnytting, bruk av planbestemmelser og utbyggingsavtaler, fortettingsproblematikk, universell utforming, samordnet areal- og transportplanlegging, eiendomsspørsmål, kommunaltekniske problemstillinger og medvirkningsprosesser. Det er spennende å jobbe med arealplanlegging i Nittedal! 

 

Kvalifikasjoner

 • Du bør ha master, sivilarkitekt/-ingeniør, landskapsarkitekt, cand. agric med planfag, geografi eller annen relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå 
 • Ved lavere grads utdanning på høyskole eller universitet kan lang relevant erfaring tillegges vekt 
 • Du bør ha erfaring fra arealplanlegging, helst regulering, og god innsikt i kommunens oppgaver og ansvar etter plan- og bygningsloven 
 • Samferdselsfaglig kompetanse er særlig ønskelig 

 

Personlige egenskaper

 • Du må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne 
 • Du bør være engasjert, ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å tenke helhetlig 

Personlig egnethet vil vektlegges 

 

Vi tilbyr

 • En framoverlent kommuneadministrasjon 
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • En variert hverdag 
 • Lønn etter avtale 
 • Medlemskap i kommunal pensjonsordning 
 • Sentral beliggenhet på nedre Romerike 

Kontaktpersoner

Gunnar Prøis
Enhetsleder
Kirsti Rusten Antonsen
Avd.leder byggesak

Hvem er Nittedal kommune?

Nittedal kommune har 23000 innbyggere og ligger 20 minutter fra Oslo sentrum i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.