Arealplanlegger/saksbehandler

Stillingsbeskrivelse

Arealplanlegger/saksbehandler

ved seksjon for kart og arealplan (2020/003)

Vil du være med på å videreutvikle Mo i Rana som regionsenter og Norges grønne industrihovedstad?

Avdeling for areal og miljø har ansvar for overordnet arealplanlegging, plansaksbehandling, byutvikling, byggesaksbehandling, oppmåling, kartforvaltning, miljøsaker, landbruk, vilt og utmarksforvaltning. Avdelingen har ca.30 stillinger.

Les mer: 

 

Hvem er Rana kommune?

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser – hele året! Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og syd. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt. 

Rana er vertskommune for Mo Industripark – en av landets største og grønneste industriparker. Grunnlaget for denne industrien er tilgang på mineraler, fornybar energi og høy kompetanse. 

Midt i byen finner du Campus Helgeland – en motor for kompetanse, nyskapning og utvikling. Her finner du en rekke studietilbud i regi av Nord Universitet og Universitet i Tromsø. 

Kompetanse er et nøkkelord for Polarsirkelkommunen. La Rana bli en plattform for din karriereutvikling!