Arealplanlegger/saksbehandler ved Plankontoret

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for areal og miljø har ansvar for teknisk lovforvaltning. Herunder overordnet arealplanlegging, plansaksbehandling, byutvikling, byggesaksbehandling, oppmåling, kartforvaltning, miljøsaker, landbruk, vilt og utmarksforvaltning. Avdelingen har ca.30 stillinger.

Plankontoret utfører kommunens arealplanlegging, herunder rullering av kommuneplanens arealdel, behandler private planforslag, samt forvalter, vedlikeholder og formidler informasjon om kommunens arealplaner. I tillegg utreder kontoret saker om arealforvaltning, tomtepolitikk, vei, trafikk, samferdsel m.m., og bidrar til utvikling av mål og strategier for by- og bydelsutvikling. Plankontoret har 7 årsverk innenfor arealplanlegging.

Ved Plankontoret har vi ledig en fast 100 % stilling som arealplanlegger/saksbehandler. Stillingen er ledig fra dags dato.

Arbeidsoppgaver:

 • Produksjon av arealplaner for kommunale utbyggingstiltak samt behandling av private planforslag
 • Arealplanfaglige vurderinger og saksbehandling, særlig innenfor områdene by- og samfunnsutvikling, estetikk, byggeskikk, landskaps- og stedstilpasning, klima, natur, miljø, næringsutvikling, vei, trafikk, transport, grønnstruktur m.v.
 • Planforvaltning, informasjon og behandling av mindre planendringer
 • Bidra til rullering av kommuneplanens arealdel og områdeplanlegging
 • Innhenting av utredninger og andre bidrag fra eksterne konsulenter, herunder utforming av kravspesifikasjoner, innhenting av tilbud, samt oppfølging av arbeidet.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning – fortrinnsvis master – som arealplanlegger, arkitekt, landskapsarkitekt, ingeniør, biolog, eller andre relevante fagområder. Søker med annen utdanningsbakgrunn og lang relevant praksis innen fagområdet kan også komme i betraktning
 • Relevant praksis og erfaring
 • Kunnskap og erfaring i bruk av GIS-verktøy for arealplanlegging
 • Kunnskap og erfaring innenfor offentlig forvaltning
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • Serviceinnstilling, gode samarbeidsevner og evne til å veilede konsulenter og eiendomsutviklere i små og store plansaker
 • Evne til både å arbeide selvstendig, og å arbeide i gruppe/prosjekt
 • Førerkort for personbil

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Avdelingen for areal og miljø kan tilby:

 • Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver i et kompetent fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Moderne dataverktøy
 • Trivelig arbeidsmiljø

 

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved evt. intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Vi ber søkerne oppgi om de også ønsker å stå som søkere på andre ledige stillinger.

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

 

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut i fra innleverte attester og vitnemål.  Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Nyansatte som flytter til Rana kan få leie personalbolig. Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til plansjef Inger Blikra, tlf.: 75145252, eller epost inger.blikra@rana.kommune.no, eller avdelingssjef Trude Fridtjofsen tlf.: 75145222, eller epost trude.fridtjofsen@rana.kommune.no.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

 

Søknadsfrist: 02.05.2018

Kontaktpersoner

Inger Blikra
plansjef
Telefonnummer: 75145252
Trude Fridtjofsen
avdelingssjef
Telefonnummer: 75145222

Hvem er Rana kommune?

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser – hele året! Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og syd. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt.