Arealplanleggere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Plan og tekniske tjenester er en av kommunens virksomheter, og har aktiviteter i hele kommunen. Hovedarbeidsområdene er arealplanlegging, bygge- og delingssaksbehandling, geodata, bygg- og eiendomsforvaltning, renhold, brannberedskap, vann-, avløp-, og veiforvaltning.

Ved plan og teknisk tjenester, faggruppe plan- og byggesak, er det ledige 100 % stillinger som arealplanleggere

 

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeidelse og saksbehandling av kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven
 • Saksbehandling av private reguleringsplaner. 
 • Delta i og ha ansvar for arealrelaterte prosjekt- og prosessoppgaver, som kommunen har ansvaret for.
 • Kundeveiledning og arealplanrelatert support internt i organisasjonen
 • Øvrige oppgaver etter nærmere avtaler

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Arealplanfaglig utdanning på høyskolenivå (bachelor- og mastergrad)
 • Relevant kunnskap og erfaring i prosessgjennomføring og prosjektkoordinering
 • Kunnskap om og praksis fra saksbehandling etter plan- og bygningsloven 
 • Kunnskap og erfaring med relevante dataverktøy, kartprogrammer og annet analyseverktøy
 • Analytisk og strukturert med god muntlig, skriftlig og visuell fremstillingsevne
 • Evne til å jobbe målrettet, selvstendig og i team
 • Søker må ha førerkort kl. B. og disponere egen bil.
 • Kommunen benytter Autocad og Focus - programvare. Søker må beherske disse verktøyene. Det tilrettelegges for kompetansebygging.

 

Kommunen tilbyr:

 • En spennende arbeidsplass med komplekse, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et bredt fagmiljø med kompetente medarbeidere
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Tilsetting etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler 
 • Lønn etter avtale

 

Ansettelsen skjer i Lenvik kommune, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Deltakelse i kommunal pensjonsordning. Relevant erfaring og kompetanse vil bli vektlagt.

Det vises til nærmere informasjon om Lenvik kommune på kommunens nettside www.lenvik.kommune.no

Nærmere opplysninger om stillingene gis ved henvendelse til rådgiver Asle Bogen tlf. 77 87 10 70 / 97 47 80 20, e-post; asle.bogen@lenvik.kommune.no eller fagleder plan- og byggesak Sylvia Friedrich, tlf. 77 87 11 90, e-post; sylvia.friedrich@lenvik.kommune.no

Søknadsfrist; 20.11.2017

 

Dersom du er interessert i å jobbe hos oss, ta kontakt.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen).

Kopi av attester og vitnemål vil bli avkrevd for den som blir tilsatt.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Asle Bogen
Rådgiver
Telefonnummer: (+47) 77 87 10 70
Sylvia Friedrich
Fagleder plan og byggesak
Telefonnummer: (+47) 77 87 10 90

Hvem er Lenvik kommune?

Der hvor øya Senja møter fastlandet ligger barnebykommunen Lenvik. Med sine 11 620 flotte og engasjerte innbyggere, et spennende og innholdsrikt omland, og med en vakker og vill natur, er området attraktivt å flytte til. Størsteparten av befolkningen i kommunen bor i og i nærheten av barnebyen Finnsnes som er kommunesenter for Lenvik og regionsenteret for Midt-Troms. Næringslivet i Midt-Troms regionen er variert og spennende. Bardufoss lufthavn når du på 45 min. Hurtigbåten til de større byene Tromsø og Harstad tar vel 1 time. Lenvik kommune deltar i en prosess sammen med 3 kommuner på Senja med sikte på å etablere den den nye Senja kommune med virkning fra 1.1.2020. Den nye kommunen vil få bedre muligheter til å utvikle regionens tilbud og aktiviteter blant annet innenfor fiskeri, havbruk, handel, reiseliv og kultur.

Lenvik kommunes verdiplakat legger vekt på at du som ansatt er respektfull, ansvarlig og mulighetsorientert i din arbeidssituasjon.