Arealplanleggere - Plan og bygning

Stillingsbeskrivelse

2x100 % faste stillinger ledig for oppstart etter avtale. 

Ålesund er en kommune i endring og vekst. Kommunene Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund skal sammen danne Nye Ålesund kommune fra 1. januar 2020. Nye Ålesund sammen med Sula og Giske, er den første byregionen i Norge som er tatt opp i FNs smartbynettverk. Ålesundsregionen har dermed store ambisjoner for miljø-, samfunns- og byutvikling som er basert på FNs bærekraftsmål. 

Hvis du synes det er spennende og givende å jobbe i en kommune i endring og med varierte oppgaver, er Ålesund kommune den rette arbeidsgiveren for deg. 

Hos oss blir du del av et kunnskapsrikt og mangfoldig fagmiljø. Du vil arbeide tett med kompetente fagfolk innen ingeniørfag, juss, arkitektur, landskapsarkitektur og naturforvaltning. 

Det er høy aktivitet både innen offentlig og privat sektor og kommunen har flere store planprosesser som er i startfasen. Vi arbeider med overordnede planer som kommuneplanens arealdel, områdeplaner, transportplanlegging og byutviklingsprosjekter. I tillegg behandler vi private planforslag og vi har viktige rådgivningsoppgaver overfor private aktører, andre kommunale virksomheter og rådmannen. 

Vi søker nå etter 2 nye medarbeidere i seksjon Plan (en fast stilling for snarlig tiltredelse, og en fra 01.09.2019).

Arbeidsoppgaver

  • Deltakelse i arbeid med kommunale arealplaner, utredninger og andre tematiske planer. 
  • Deltakelse i byutviklingsprosjekter. 
  • Kvalitetssikre og saksbehandle private reguleringsplaner. 
  • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov og etter kvalifikasjon.

Kvalifikasjoner

Vi søker en selvstendig, engasjert og resultatorientert person med erfaringer fra arealplanlegging, byutvikling og prosjektstyring. Vi ønsker oss en samarbeidsorientert medarbeider som har gjennomføringskraft og er god på kommunikasjon og kontaktskaping. 

Du bør ha relevant høyere utdanning og praksis innen ett eller flere av følgende fagområder: arkitektur, arealplanlegging, byutvikling og ingeniørfag. Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel. Du må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk.

Vi tilbyr

  • Faglig spennende og varierte oppgaver. 
  • Godt tverrfaglig og kollegialt arbeidsmiljø. 
  • Gode muligheter for faglig utvikling.

Kontaktpersoner

Annegret Siejak
Plankoordinator
Telefonnummer: 70 16 26 17
John Harald Fylling
Fagleder
Telefonnummer: 70 16 26 13
Ole Andreas Søvik
Plan- og bygningssjef
Telefonnummer: 405 56 302

Hvem er Ålesund kommune?

Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 48.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området rundt byen byr på rike muligheter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske. 

Ålesund kommune er en stor arbeidsgiver med sine over 3.800 dyktige og engasjerte medarbeidere som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglige arbeidet vektlegger vi verdiene respekt, redelighet, initiativ, humor og arbeidsglede. Ønsker du en meningsfylt jobb med varierte og utfordrende oppgaver, er Ålesund kommune et spennende alternativ.