Arealplanlegger/avdelingsarkitekt/overarkitekt - vikariat

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Beskrivelse av arbeidssted

Skedsmo og Lillestrøm er i en rivende utvikling. Lillestrøm ligger 10 min. fra Oslo sentrum, og skal vokse til regional by i en av Norges mest spennende regioner. Kommune og næringsliv satser sterkt på å utvikle en bærekraftig by med vekt på urbanitet og kvalitet, en by som skal være god å bo i, å jobbe i, å handle i og å oppleve og treffe mennesker i.

Lillestrøm har en tydelig definert avgrensning som bygger på byplanen fra 1947. Dette gir byen klare byplanmessige kvaliteter, og den er tydelig definert i forhold til landbruksområdene rundt. Kjeller flyplass vil ved nedleggelsen av forsvarets virksomhet være et unikt stort nytt byutviklingsområde tett knyttet mot dagens bysentrum.

Skedsmo står foran store, spennende og utfordrende utviklingsoppgaver. Teknisk sektor i Skedsmo kommune har ca. 135 årsverk og er organisert i følgende avdelinger: Plan- og bygningsavdelingen, Geodataavdelingen, Driftsavdelingen og Kommunalteknisk avdeling.

Plan- og bygningsavdelingen har hovedansvar for kommunens arealplanlegging, byutvikling, samferdselsplanlegging og byggesaksbehandling, og har et sterkt faglig miljø og høy kompetanse. Avdelingen er delt inn i fem seksjoner: plan utvikling, plan regulering, plan samferdsel, byggesak utvikling og byggesak tilsyn. Plan- og bygningsavdelingen har 35 årsverk.

Seksjon plan regulering har ledig vikariat som arealplanlegger/avdelingsarkitekt/overarkitekt, 100%, for ansatt i foreldrepermisjon fra februar 2019 til og med desember 2019.

Seksjonen har ansvar for behandling av innsendte reguleringsplaner og områdereguleringsplaner, samt kommunens planregister. I tillegg har seksjonen ansvar for saksfeltet grunnerverv, ekspropriasjon og refusjon. Alle medarbeidere bidrar også til videreutvikling av avdelingens verktøy og byutvikling.

Arbeidssted er rådhuset, som ligger 2 minutters gange fra Lillestrøm stasjon. Reisetid til Oslo er 10 minutter med tog.

Vi tilbyr

 • Høykompetent og bredt faglig miljø 
 • Arkitektfaglig miljø
 • Svært godt sosialt miljø
 • Utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktig lønn
 • Moderne IT-verktøy og gode systemer
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Arbeidsoppgaver

Saksbehandling av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven, og delta i endringsarbeid og bidra til utvikling av plansaksbehandlingen. Medvirkning, både med overordnede myndigheter, innbyggere, interesseorganisasjoner og utbyggere tillegges særskilt vekt i saksbehandlingen.

Helhetlig planlegging og koordinering av planprosesser og krav er viktig. Samhandling og utvikling står også sentralt for at vi skal oppnå gode planer og fremtidsrettede resultater.

Vi ønsker at du

 • er engasjert i faget ditt
 • er serviceinnstilt og kommuniserer svært godt skriftlig og muntlig
 • kan arbeide selvstendig og ta ansvar 
 • liker teamarbeid og samarbeid med andre avdelinger og sektorer
 • vil bidra til gjensidig læring og kompetanseheving

Krav til kompetanse

Høyere utdanning i form av arealplanlegger, arkitekt eller annen relevant utdanning. Erfaring med plansaker er ønskelig, men ikke et krav. Personlige egenskaper og holdninger vektlegges.

Søknad sendes

Søknad sendes elektronisk innen fristen ved å trykke søk stilling til høyre.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes.

Hvem er Skedsmo kommune?

Skedsmo kommunes viktigste oppgave er å utvikle et godt lokalsamfunn og levere gode tjenester til våre innbyggere. Våre ansatte er den viktigste ressursen for å nå disse målene.

Sammen med Fet og Sørum er vi i gang med å bygge Lillestrøm kommune, som etableres 1.1.2020. Lillestrøm kommune vil ha 87.500 innbyggere, noe som gjør oss til en av de største kommunene i landet. En større kommune vil bety at vi får større fagmiljøer på en rekke områder, noe som vil styrke både den enkeltes utvikling og tjenestene vi skal levere. Dette vil forsterkes gjennom en tverrfaglig organisering og fokus på samarbeid på tvers.