Arealplanlegger/Arkitekt/ Landskapsarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Staten er i ferd med å gjøre historiske investeringer i infrastruktur gjennom Stange kommune. Dette gir muligheter og forpliktelser. I en slik situasjon opplever kommunen økt aktivitet og behov for å oppdatere sitt plangrunnlag. Stange kommune er i gang med å revidere kommuneplanens arealdel, og det utarbeides ny områdeplan for Stange sentrum. 

For å løse forestående oppgaver har vi behov for en erfaren, faglig dyktig og engasjert medarbeider med på laget! 

Arealplanleggeren tilhører virksomheten Plan, bygg og oppmåling. Virksomheten har per i dag 17 ansatte med ansvaret for tjenester innenfor områdene planlegging, GIS, miljøvern, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, samt eiendomsskatt. Innenfor virksomheten er det for tiden ca. 5 stillinger tilknyttet tjenesteområde (areal)planlegging i tillegg til plansjefen. Dette er et tverrfaglig, kompetent team bestående av sivilarkitekt, landskapsarkitekter, arealplanlegger og samfunnsplanlegger.                

 

Arbeidsoppgaver

 • Stillingens hovedansvar er planlegging og saksbehandling etter plan- og bygningsloven herunder behandling av private forslag til arealplaner.
 • Til stillingen ligger også analyse-, utviklings- og prosjektarbeid innenfor hele fagområdet, herunder også de store samferdselsprosjektene.
 • Stillingen innebærer kontakt og samarbeid med politikere, næringsliv og andre samarbeidsaktører, grunneiere samt befolkningen for øvrig.

 

Kvalifikasjoner

 • For stillingen kreves relevant utdanning på bachelor- eller masternivå. Ønskelig kompetanse er fortrinnsvis arealplanlegger, sivilarkitekt eller landskapsarkitekt,  sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende med arealplanlegging i fagkretsen.
 • Vi ønsker en medarbeider med erfaring fra planleggingsprosesser etter plan- og bygningsloven og kunnskap om offentlig forvaltning.

 

Utdanningsretning og nivå

 • Arkitekt / Design
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

 

Personlige egenskaper

 • Du må være god til å kommunisere både muntlig og skriftlig i møte med ulike typer interessenter og behov, og kunne møte i forsamlinger. 
 • Du må ha evne til å arbeide målbevisst, selvstendig og sammen med andre for å oppnå gode resultater. 
 • God norsk skriftlig- og muntlig framstillingsevne er en forutsetning.

 

Språk

 • Norsk

 

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby spennende og viktige arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med mulighet for å jobbe selvstendig og sammen med andre
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitid
 • Pensjonsordning i KLP
 • Fadderordning
 • Stange kommune er IA - bedrift
 • Engasjerte og kompetente medarbeidere i et tverrfaglig kompetansemiljø

 

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktpersoner

Kjersti Westgaard Gillund
Virksomhetsleder plan, bygg og oppmåling
Telefonnummer: (+47) 62 56 21 57

Hvem er Stange kommune?

Stange kommune ligger trygt på solsida av Mjøsa – attraktivt plassert med kort vei  til storbyen Hamar og en drøy times togtur fra Oslo. Kommunen er i god vekst og har en positiv befolkningsutvikling med om lag 20 000 innbyggere, og preges av levende lokalmiljøer.

Vi byr på et aktivt kulturliv og et vakkert og rikt kulturlandskap av nasjonal verdi – vi  har flotte fasiliteter for varierte fritidsaktiviteter både sommer og vinter. Folk er vennlige og møter nye innbyggere med åpenhet og er ivaretagende. 

Stange er en veldrevet vekstkommune med god styring og høy kompetanse blant de ansatte. Vi er organisert i en tonivåmodell med kommunalsjefer og virksomheter. 

Organisasjonskulturen er preget av åpenhet, trygghet og mangfold og vi arbeider for at både ledere og medarbeidere skal få brukt sin kompetanse, kreativitet og sitt engasjement i en viktig og meningsfull arbeidshverdag. Det er høyt under taket hos oss og nye idèer blir positivt mottatt, vurdert  og behandlet på en konstruktiv måte.  Ny teknologi tas i bruk og er en del av innovasjonskulturen. Det er lov å prøve noe nytt – og feil er det vi lærer av!