Arealplanlegger

Stillingsbeskrivelse

Til utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i Forsvarsbygg søkes det etter en arealplanlegger til å sikre Forsvarets arealbruksrettigheter. Som arealplanlegger blir du saksbehandler for sivile planer (nabovarsler, reguleringsplaner), kartforretninger etc. Oppgavene gjøres i etablert samarbeid med Forsvaret for å sikre at operative krav og krav til gjennomføring av Forsvarets virksomhet blir ivaretatt. Stillingen er ett vikariat for 2 år. 

 Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les gjerne mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Arbeidsoppgaver

 • Holde oversikt over Forsvarets arealbruksbehov for å kunne ivareta dette opp mot offentlige planmyndigheter.
 • Avdekke endringer i sivile arealplaner samt fysiske tiltak som berører Forsvarets arealbruk
 • Saksbehandle nabovarsler
 • Kommunisere med planmyndigheter og tiltakshavere for formalisering og avklaring av arealbruken.
 • Saksbehandling av sivile reguleringsplaner i samarbeid med arealplanlegger sentralt i Forsvarsbygg

Kvalifikasjoner

 • Relevant bachelor utdanning
 • Ønskelig med relevant erfaring innen arealplanlegging
 • God muntlig- og skriftlig fremstillingsevne
 • Det kreves sikkerhetsklarering nivå Hemmelig

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En utfordrende jobb i et godt arbeidsmiljø
 • Lønn som arkitekt/rådgiver i lønnsspenn fra kr. 504 700,- til kr. 655 400,- (fra ltr. 57 til ltr. 71) avhengig av kvalifikasjoner
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse med gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger
 • Tilgang til militært treningssenter på fritiden

Kontaktpersoner

Simen Lilleseth Vangen
Leder plan

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger