Arealplanlegger

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg skal bidra til å skape forsvarsevne gjennom god utvikling og forvaltning av Forsvarets eiendom, bygg og anlegg. Forsvarsbygg
eiendomsforvaltning har ansvar for utleie, drift og forvaltning av Forsvarets
eiendommer. Vi søker etter 2 medarbeidere til vår arealplanseksjon. Seksjonen har ansvar for å utarbeide leirplaner for Forsvarets etablissementer
og har det landsdekkende ansvaret for at Forsvarets arealbruksmessige
rammebetingelser ivaretas i den sivile arealplanleggingen. Arbeidsted er Oslo, men alternative arbeidsteder kan være ved en av Forsvarsbyggs andre lokasjoner (Hamar, Bergen, Trondheim, Harstad eller
Bardufoss).

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens §25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Arbeidsoppgaver

  • Faglig rådgivning og styring i forbindelse med Forsvarsbyggs behandling av sivile arealplaner
  • Behandling av innsigelsessaker etter plan
  • og bygningsloven
  • Behandling av kommunale, regionale og nasjonale arealplaner
  • Være bindeledd mellom Forsvarsdepartementet, sentrale militære enheter og planmyndigheter
  • Utarbeide leirplaner for Forsvarets etablissementer

Ønskede kvalifikasjoner

  • Relevant utdannelse på masternivå. Lang relevant erfaring kan i særskilte tilfeller kompensere for manglende formell utdanning
  • Relevant erfaring fra arealplanarbeid
  • Erfaring med prosjekt/prosessledelse
  • Ønskelig med erfaring fra utarbeidelse av reguleringsplaner 
  • Ønskelig med erfaring fra GIS og /eller BIM
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
  • Må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/ NATO secret    

Personlige egenskaper

  • Gode kommunikasjonsegenskaper
  • Gode samarbeidsevner
  • Analytisk
  • Strukturert arbeidsform
  • God gjennomføringsevne

Vi tilbyr

  • Lønn som seniorarkitekt/seniorrådgiver (kode 1182/1364) fra kr. 658 300 til kr. 754 900 (lønnstrinn 72 til 78). Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
  • Fleksibel arbeidstid
  • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
  • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
  • Meningsfullt samfunnsoppdrag
  • Godt arbeidsmiljø

Kontaktpersoner

Bjørn Bergesen
Telefonnummer: (+47) 957 52 879
Steinar Nilsen
Seniorrådgiver
Telefonnummer: (+47) 905 64 495

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger