Arealplanlegger

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I forretningseining Vest har vi eit innovativt arbeidmiljø med ca 300 medarbeidarar. Til saman representerer vi dei fleste fagmiljø, og jobbar både einfagleg og fleirfagleg. Regionkontoret ligg i Bergen, medan Multiconsult si avdeling på Stord er lokalisert sentralt i Leirvik, med nye og moderne kontorlokale i Kunnskapshuset.
 
Avdeling Stord har om lag 50 medarbeidarar med fagmiljø fordelt på seksjonane Samferdsel og Infrastruktur, Bygg og Industri og Akva. Seksjon Samferdsel og Infrastruktur utgjer åtte medarbeidarar innafor fagområda arealplan, SØK, veg og VA. Våre arealplanleggjarar jobbar ofte i tverrfaglege akva- og byggrelaterte prosjekt, noko som bidreg til god variasjon i faglege utfordringar. Typiske kundar er kommunar, private utbyggjarar og oppdrettsselskap. Dersom du set pris på å jobbe tverrfagleg og kunderetta i ei variert og utfordrande rolle, så er dette ei stilling du bør sjå nærare på.

Arbeidsoppgåver

 • Ulike typar arealplanlegging innan privat, kommunalt og regionalt planarbeid
 • Kommuneplanar
 • Kommunedelplanar
 • Reguleringsplanar
 • Arealanalysar i GIS
 • Mogleheitsstudier
 • Konsekvensutgreiingar
 • Relevant utdanning frå høgskule/universitet
 • Fagleg bakgrunn innan areal- og samfunnsplanlegging
 • Det er ønskjeleg med 3-5 års erfaring frå bransjen innan offentleg eller privat sektor
 • Gode skriftlege og munnlege framstillingsevner på norsk

Personlege eigenskapar

 • Strukturert
 • Utadvendt
 • God gjennomføringsevne
 • Sjølvstendig, initiativrik og fagleg engasjert
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveransar
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi kan tilby

 • Utviklende og interessante arbeidsoppgaver med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser
 • Mulighet for deltakelse i landsdekkende kompetansenettverk
 • Fem uker ferie – samt fri i romjulen og i påsken
 • Firmahytter, bedriftsidrettslag og sosiale aktiviteter
 • Nærhet til flott natur og turmuligheter
 • Nye flotte lokaler på Sluppen

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger