Arealplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Enhet bygg og forvaltning har følgende ansvarsområder: landbruk, kart/oppmåling, byggesaksbehandling, arealplanlegging, viltforvaltning, miljø og geodata.

AREALPLANLEGGER

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som arealplanlegger.

2. gangs utlysning

Arbeidsoppgaver tillagt stillingen:

 • saksbehandling etter plandelen av plan- og bygningsloven
 • utarbeide plandokument
 • kundebehandling og informasjon

Stillingen kan også tillegges andre oppgaver.

Kompetansekrav

 • Relevant høyskole-/universitetsutdanning
 • Relevant arbeidserfaring
 • God kjennskap til plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk
 • Kunnskaper om digitale kartsystemer (GIS)
 • Gode norskkunnskaper og framstillingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges

Den som tilsettes bør ha førerkort.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
 • Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Generelt

 • Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste. 
 • Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600 eller personalkonsulent tlf 71544640.

Ansettelsesform

Fast

 

Kontaktpersoner

Kirsten Stensø Skaget
Rådmann
Telefonnummer: 91305492
Mobil: 71544612
Tom Reidar Høibjerg
Enhetsleder Bygg og forvaltning
Telefonnummer: 71544654
Mobil: 91802271

Hvem er Smøla kommune?

Øykommunen Smøla ligger helt ytterst mot Atlanterhavet mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya er kjent for sitt prærieaktig landskap og en flott skjærgård som består av mer enn 5800 øyer, holmer og skjær. Innenfor næringslivet har Smøla hatt størst vekst i reiselivsnæringa og oppdrettsnæringa de siste åra. Fiskeindustri, aquakultur, fiske og landbruk er andre bærekraftige næringer på Smøla. Som den største og første vindkraftkommunen i Norge har Smøla mange kompetansearbeidsplasser innen vindkraft. Smøla har en flott natur og et rikt og variert kulturliv. Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 200 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass.

Se for øvrig www.smola.kommune.no

Les mer om Smøla kommune og se flere ledige stillinger