Arealplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Dobbeltsporet jernbane mellom Sørli og Åkersvika skal bygges som del av Intercitystrekningen mellom Oslo og Lillehammer. Strekningen er på ca 14 km og ligger i sin helhet i Stange kommune. Bane NOR skal utarbeide reguleringsplan for strekningen i 2018 og 2019, og deretter bygge strekningen. I Hamar kommune skal det utarbeides kommunedelplaner hvor den nye jernbanes trase og stasjonslokalisering skal utredes og bestemmes.

For å arbeide med trasevalg og stasjonslokalisering i Hamar og knutepunktet/stasjonen i tettstedet Stange søker vi etter en arealplanlegger.

Til prosessen med stasjonslokalisering og knutepunktsutvikling i Hamar, og knutepunktsutvikling av tettstedet Stange trenger vi en engasjert, tålmodig og løsningsorientert arealplanlegger.

Vi søker en arealplanlegger som ønsker å bidra til å nå nasjonale målsettinger om bærekraftig transport – og byutvikling.

Arbeidssted er Oslo/Hamar og stillingen rapporterer til planleggingssjef/prosjektsjef.

 

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføring av planarbeidet sammen med strekningens øvrige planleggere
 • Kommunikasjon med planmyndighet og andre offentlige og private aktører
 • Tilrettelegge for gode informasjons- og medvirkningsprosesser
 • Følge opp rådgivernes arbeid med planlegging og leveranser, med særlig vekt på planlegging etter Plan- og bygningsloven og sammenhengen med den tekniske planleggingen. Sentralt vil være oppfølging av rådgivers arbeid med og leveranser av kommunedelplan/reguleringsplan, samt nødvendig beslutningsgrunnlag til oppdragsgiver.
 • Oppfølging av fremdrift og kvalitet iht kontrakt.
 • Inngå i planleggingssjefens team sammen med øvrige planleggere, prosjekteringsledere og prosjektmedarbeidere
 • Oppgaver og organisering vil kunne endres utover i prosjektperioden.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Inngående kjennskap til Plan- og bygningsloven
 • Erfaring fra komplekse planprosesser, gjerne knyttet til planlegging av store byutviklingsprosjekter eller samferdselstiltak.
 • Kunnskap og interesse for samspillet mellom jernbaneutbygging og byutvikling. Det er ønskelig med erfaring fra prosessledelse.
 • Høyere utdanning inne arealplanleggingsiv.ing/ingeniør, arkitekt/landskapsarkitekt eller tilsvarende
 • Minimum tre års erfaring fra planprosjekter
 • Gode ferdigheter i skriftlig og muntlig norsk språk

 

Personlige egenskaper

 • Interesse for samferdselsprosjekter og et ønske om å bidra til gode og enhetlige løsninger
 • Du har interesse for planprosesser, styring av store prosjekter, kollektivtransport og miljø, byutvikling og kommunikasjon
 • Du ønsker å bidra til gode og helthetlige løsninger for samfunnsutviklingen de kommende tiårene
 • Du er samfunnsengasjert, strukturert, og samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjektet og med relevante aktører
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

 

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjonsordninger
 • Fleksible arbeidsordninger
 • Personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Lars Eide
Telefonnummer: (+47) 95855118

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon