Arealplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Longyearbyen lokalstyre har mange og spennende arealplaner som skal utarbeides de nærmeste årene, og søker etter en arealplanlegger/landskapsarkitekt/sivilarkitekt i 100 % fast stilling.

Longyearbyen er i omstilling, og vi som utarbeider arealplaner for fremtidens Longyearbyen trenger dyktige medarbeidere. Er du glad i spennende planoppgaver, med særegent lovverk og unike omgivelser så kan dette være jobben for deg! Endringer i næringslivet har utløst behov for nye næringsområder, og nylige skredhendelser har forsterket behovet for bygging av nye, trygge boliger. Planleggingen av Longyearbyensamfunnet tar utgangspunkt i Svalbardmeldingen fra 2016. Denne framhever bl.a. Longyearbyen som familiesamfunn. Longyearbyen lokalstyre (LL) skal gjennom sitt arbeid tilrettelegge for et tryggere og bedre lokalsamfunn.

 

Sentrale arbeidsoppgaver / ansvarsområder vil være:

Arealplanen for Longyearbyen planområdet og delplan for sentrumsområdet er nylig vedtatt. Delplan for Hotellneset er under utarbeidelse. LL skal i kommende år utarbeide offentlige planer for boligområder, havneutvikling, utvikling av skole/barnehage/idrettsområdet og temaplan for ferdsel og friluft. I tillegg er det behov for saksbehandling av private innsendte delplaner som blant annet omhandler hytteområder, nærings- og boligområder og forskningsvirksomhet m.m. Stillingen jobber tett med byggesak og det er til tider behov for at medarbeidere bistår i bygge- og meldingssaker. Man må påregne oppgaver knyttet til Longyeabyen lokalstyres beredskapsarbeid.

 

Stillingen krever:

 • Relevant planfaglig utdanning på minimum bachelornivå, som f.eks. arealplanlegger, landskapsarkitekt, sivilarkitekt

 

Vi ønsker at du:

 • Erfaring med areal- og samfunnsplanlegging, gjerne by- / stedsutviklingsprosjekter
 • Erfaring fra byggesaksbehandling 
 • God kjennskap til offentlig forvaltning fra f.eks. kommune
 • Evne til å jobbe selvstendig og analytisk
 • Prosess- og løsningsorientert og med evne til å skape resultat sammen med andre
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evnen til å tilegne deg ny kunnskap og jobbe under særegent lovverk

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Longyearbyen lokalstyre kan tilby:

 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Hybelleilighet/leilighet etter avtale og iht. gjeldene retningslinjer for tildeling av bolig
 • Flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale
 • Allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, ulike sosiale arrangementer, våpen- og sikkerhetsopplæring m.m

 

Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det 

oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Annlaug Kjelstad
Plan- og utviklingsjef
E-postadresse: ankje@lokalstyre.no
Telefonnummer: 99456724
Hanne Karin Tollan
Arealplanlegger
Telefonnummer: 47056930

Hvem er Longyearbyen Lokalstyre?

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2100 innbyggere og  har et godt tjenestetilbud med bla. full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv. Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som er tilnærmet lik det en kommune har på fastlandet, og styres etter tilsvarende regelverk som for kommunene.

Longyearbyen Lokalstyre drifter teknisk infrastruktur i Longyearbyen. De viktigste områdene er kraft- og varmeproduksjon/distribusjon, havnevirksomhet samt vann, avløp, renovasjon og vei. I tillegg drifter vi familieboliger, hybelhus og driftsbygninger, totalt ca 40 000 m2 bygningsmasse. Longyearbyen lokalstyre har også ansvaret for brann og beredskap.