Arealplanlegger til planavdelingen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe med spennende planoppgaver i en kommune i vekst?

Da er du kanskje vår nye arealplanlegger? Vi har ledig en 100 % stilling som arealplanlegger fra 1. september. 

Stillingen er en av fire arealplanleggere på planavdelingen som er tilknyttet utbyggingsservice, som i dag teller 14 ansatte.

Hos oss vil du få spennende og utfordrende oppgaver på en utviklingsorientert arbeidsplass, med et svært engasjert og faglig godt arbeidsmiljø. Vi er en trivelig arbeidsplass med gode vilkår for faglig utvikling, fleksibel arbeidstid og gode permisjons- og pensjonsvilkår samt konkurransedyktig lønn.

Som arealplanlegger vil dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder i hovedsak bestå i å koordinere prosessen med private detaljreguleringsplaner og utarbeidelse og behandling av kommunalt initierte reguleringsplaner. Det medfører en del kontakt med utbyggere og forslagsstillere, samt med interne fagressurser.

Utbyggingsservice har ansvar for kommunens overordnede arealplanlegging og oppfølging av denne gjennom regulerings- og byggesaksbehandling. De nærmeste årene skal kommunen revidere kommuneplanens arealdel og planavdelingen har ansvar for å forberede, planlegge og gjennomføre denne prosessen. I dette arbeidet vil det kreve innsats fra hele avdelingen og det er mulighet for spennende oppgaver innenfor utrednings- og analysearbeid.

Dine aktuelle arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Koordinering og behandling av private detaljreguleringsplaner
 • Utarbeidelse og behandling av kommunalt initierte område- og detaljreguleringsplaner
 • Sikre gode faglige avklaringer knyttet til reguleringsplanprosessene ved å gjøre egne vurderinger, hente inn faglige råd fra resten av kommunen, og komme med anbefaling av løsninger i de enkelte sakene
 • Bidra til en samordnet planlegging i kommunene ved å forberede og presentere saker i kommunens tverrfaglige planforum, delta i interne faglige nettverk, samt delta på eksterne arenaer
 • Utrednings- og utviklingsoppgaver i forbindelse med forberedelse, planlegging av og gjennomføring av revisjon av kommuneplanens arealdel 
 • Bidra med faglig støtte på planavdelingen

Til stillingen er det krav om at du har utdanning på høgskole- eller universitetsnivå innenfor relevant fagområde, i tillegg til god kjennskap til plan- og bygningsloven. Det er også et krav om at du har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Vi ser gjerne også at du har erfaring fra offentlig eller privat virksomhet innen plan og miljøfaglig arbeid.

Vi ser etter en arealplanlegger som

 • ser løsninger, har god vurderingsevne og er tydelig
 • har evne til å lede planprosesser og skape engasjement og eierskap hos alle aktører
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har engasjement for arealplanlegging og samfunnsutvikling
 • har evne til struktur og til å tenke overordnet, samtidig som man evner å plassere detaljene i sammenheng  

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innenfor en kommune med utviklingsmuligheter.
 • Støtte og oppfølging, i en organisasjon som har organisasjon og tjenesteutvikling som et av hovedmålene 
 • Stort nettverk gjennom tilgang til kommunens interne og eksterne medarbeidere
 • Ryddige og gode arbeids- og lønnsforhold

Rælingen kommune sine verdier er Respekt - Ansvarlighet - Redelighet

Søknad

Trykk 'Søk' nederst eller til høyre for å søke på stillingen. 

Søkere kan som hovedregel ikke reservere seg fra offentlig søkerliste. Hvis det likevel søkes om reservasjon må dette begrunnes, og søker vil bli orientert dersom reservasjon ikke tas til følge. I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført i søkerlisten. Innsendte papirer blir ikke returnert.

Rælingen kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Kontaktpersoner

John Ola Hage
Enhetsleder
Mari Ann Vinje
Avdelingsleder

Hvem er Rælingen kommune?

Rælingen kommune har ca 17 500 innbyggere og ligger sentralt i Akershus fylke med kort vei til Lillestrøm, Oslo og Gardermoen. Du vil møte en moderne og utviklingsorientert kommune med nærhet til både det urbane og det landlige. 

Rælingen kommune er inne i en periode med sterk vekst og i de nærmeste årene står vi overfor store og utfordrende oppgaver i forbindelse med utvikling av sentrumsområde og flere større boområder. Utbyggingsservice omfatter fagområdene byggesak, kart- og oppmåling og plan/regulering.